מקצוע מידע על מקצוע : אסטרופיסיקה וקוסמולוגיה - 116354

116354 - אסטרופיסיקה וקוסמולוגיה
נקודות
זיכוי
3.5
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      1 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  114036 פיסיקה סטטיסטית ותרמית   (   מקצועות קדם
) 115203 פיסיקה קוונטית 1 ו -    
 
  116130 מבוא לאסטרופיסיקה וקוסמולוגיה       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)


מערכת השמש וכוכבי לכת מחוץ למערכת השמש. המשוואות הבסיסיות של מבנה כוכבים. התפתחות כוכבים ויצירת ננסים לבנים, כוכבי ניוטרונים וחורים שחורים. יצירת כוכבים מעננים מולקולאריים. שביל החלב וגלקסיות אחרות. מרכזי גלקסיות פעילים וחורים שחורים מסיביים. צבירי גלקסיות, מסה אפלה ומבנה היקום בסקלה גדולה. תיאורית המפץ הגדול וחידת האנרגיה האפלה.


הערות
מתרגלת אחראית: נועה קפלן.
מועדי בחינות 01/2019 , 2019/2020 חורף תש"ף סמסטר
חדר בניין שעת בחינה יום תאריך מועד
307 אולמן 09:00-12:00 ד 12.02.2020 א
707 אולמן 13:00-16:00 א 08.03.2020 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2019 , 2019/2020 חורף תש"ף סמסטר
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
502 פיסיקה 10:30-12:30 ב פרופ. סוקר נועם הרצאה 10 11
502 פיסיקה 08:30-09:30 ה
502 פיסיקה 09:30-10:30 ה גב קפלן נועה תרגול 11


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר נוכחי מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א


ספרי לימוד
ספר חובה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
חובה 2007 addison wesley b.w. carroll and d.a. ostlie an introduction to modern astrophysics

נערך בתאריך 30/09/2020 בשעה 00:45:01