מקצוע מידע על מקצוע : אסטרופיסיקה וקוסמולוגיה - 116354

116354 - אסטרופיסיקה וקוסמולוגיה
נקודות
זיכוי
3.5
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      1 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  114036 פיסיקה סטטיסטית ותרמית   (   מקצועות קדם
) 115203 פיסיקה קוונטית 1 ו -    
 
  116130 מבוא לאסטרופיסיקה וקוסמולוגיה       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)


מערכת השמש וכוכבי לכת מחוץ למערכת השמש. המשוואות הבסיסיות של מבנה כוכבים. התפתחות כוכבים ויצירת ננסים לבנים, כוכבי ניוטרונים וחורים שחורים. יצירת כוכבים מעננים מולקולאריים. שביל החלב וגלקסיות אחרות. מרכזי גלקסיות פעילים וחורים שחורים מסיביים. צבירי גלקסיות, מסה אפלה ומבנה היקום בסקלה גדולה. תיאורית המפץ הגדול וחידת האנרגיה האפלה.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר בתכנון מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א


ספרי לימוד
ספר חובה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
חובה 2007 addison wesley b.w. carroll and d.a. ostlie an introduction to modern astrophysics

נערך בתאריך 15/06/2021 בשעה 15:46:46