מקצוע מידע על מקצוע : פיסיקה של מצב מוצק - 116217

116217 - פיסיקה של מצב מוצק
נקודות
זיכוי
3.5
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      1 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  114036 פיסיקה סטטיסטית ותרמית   (   מקצועות קדם
) 115203 פיסיקה קוונטית 1 ו -    
 
  115204 פיסיקה קוונטית 2       מקצועות צמודים
 
  044124 אלקטרוניקה פיסיקלית       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  044129 מבוא לפיסיקה של מצב מוצק      
  046129 פיסיקה של מצב מוצק ח'      
  046224 פיסיקה של מוליכים למחצה      
  114217 פיסיקה של מצב מוצק      


נושאים: שריגים וגבישים, שריג הופכי, עקיפת קרני -x, פונונים,משפט בלוך, קרוב אלקטרונים כמעט חופשיים וקרוב אלקטרונים קשורים, דינמיקה של אלקטרונים, חום סגולי, מתכות, מוליכים למחצה, מגנטיות.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב


ספרי לימוד
מספר קטלוג בספריה ספר חובה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
  חובה 1976 holt, rinehart and winston ashcroft n. solid state physics
2266444   2005 wiley kittel charles introduction to solid state physics

נערך בתאריך 24/01/2022 בשעה 22:21:26