מקצוע מידע על מקצוע : אסטרופיסיקה של אנרגית גבוהות - 116104

116104 - אסטרופיסיקה של אנרגית גבוהות
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.5
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      1 2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  118090 אסטרופיסיקה של אנרגיות גבוהות       מקצועות ללא זיכוי נוסף
נערך בתאריך 01/12/2021 בשעה 15:35:07