מקצוע מידע על מקצוע : מחשוב קוונטי רועש - 116037 (Previous)

116037 - מחשוב קוונטי רועש
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  116031 מבוא לאינפורמציה וחישוב קוואנטים       מקצועות קדם
  236990 מבוא לעיבוד אינפורמציה קוונטית     או


חזרה ורקע על יסודות המחשוב הקוונטי, מקורות וסוגי רעש במחשב קוונטי מציאותי, סימולציה ואפיון רעשים, מחשוב קוונטי מקורב, אלגוריתמים קוונטיים מקורבים, גישות ואלגוריתמים לתיקון שגיאות קוונטי, מחשוב קוונטי עמיד לשגיאות, חזון תיעוש המחשב הקוונטי. בסיום הקורס הסטודנט יהיה מסוגל:
1. לתכנת את המחשבים הקוונטים של ibm.
2. להעריך השפעות רעש על מחשבים קוונטים.


הערות
בחינה בתאום עם המרצה.


מערכת שעות לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב סמסטר קודם
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
502 פיסיקה 10:30-12:30 ב ד"ר נוה יהודה הרצאה 10 10


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר בתכנון מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2022 , 2022/2023 אביב תשפ"ג

נערך בתאריך 08/12/2022 בשעה 20:58:31