מקצוע מידע על מקצוע : תורת האינפורמציה הקוונטית - 116031 (Previous)

116031 - תורת האינפורמציה הקוונטית
נקודות
זיכוי
3.5
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4     1 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  114073 פיסיקה 3ח'       מקצועות קדם
  115203 פיסיקה קוונטית 1     או
 
  127446 מבוא לטכנולוגיה קוונטית מולקולרית       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  236990 מבוא לעיבוד אינפורמציה קוונטית      
 
  324272 חישוב קוונטי-מהלכה למעשה       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)


קיוביטים, שערים קוונטים, טלפורטציה, אלגוריתם דויטש, פרוק שמידט, מצבים מעורבים, פעולות קוונטיות, מצבים שזורים, אלגוריתם גרובר, אלגוריתם שור, מפתח קוונטי, אינפורמציה ואנטרופיה, ערוץ קוונטי, תיקוני שגיאות.


הערות
מתרגל אחראי: אייל בארי.
בודק תרגילים: שון פקטור.
מועדי בחינות 02/2019 , 2019/2020 אביב תש"ף סמסטר קודם
חדר בניין שעת בחינה יום תאריך מועד
100
101
102
103
104
200
201
202
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
09:00-12:00 ו 17.07.2020 א
301
302
אולמן
אולמן
09:00-12:00 ה 01.10.2020 ב

מערכת שעות לסמסטר 02/2019 , 2019/2020 אביב תש"ף סמסטר קודם
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
323 פיסיקה 15:30-17:30 א ד"ר ארד איתי הרצאה 10 11
323 פיסיקה 13:30-14:30 ג
502 פיסיקה 10:30-11:30 ד מר בארי אייל תרגול 11
 
323 פיסיקה 15:30-17:30 א ד"ר ארד איתי הרצאה 10 12
323 פיסיקה 13:30-14:30 ג
620 פיסיקה 15:30-16:30 ג מר בארי אייל תרגול 12
 
        ד"ר ארד איתי הרצאה 60 69
          תרגול 69


ספרי לימוד
ספר חובה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
חובה 2000 cambridge univ. press m. a. nielsen and i. l. chuang quantum computation and quantum information

נערך בתאריך 30/09/2020 בשעה 00:45:51