מקצוע מידע על מקצוע : תורת האינפורמציה הקוונטית - 116031

116031 - תורת האינפורמציה הקוונטית
נקודות
זיכוי
3.5
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4     1 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  114073 פיסיקה 3ח'       מקצועות קדם
  115203 פיסיקה קוונטית 1     או
 
  127446 מבוא לטכנולוגיה קוונטית מולקולרית       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  236990 מבוא לעיבוד אינפורמציה קוונטית      
 
  324272 חישוב קוונטי-מהלכה למעשה       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)


קיוביטים, שערים קוונטים, טלפורטציה, אלגוריתם דויטש, פרוק שמידט, מצבים מעורבים, פעולות קוונטיות, מצבים שזורים, אלגוריתם גרובר, אלגוריתם שור, מפתח קוונטי, אינפורמציה ואנטרופיה, ערוץ קוונטי, תיקוני שגיאות.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2019 , 2019/2020 אביב תש"ף


ספרי לימוד
ספר חובה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
חובה 2000 cambridge univ. press m. a. nielsen and i. l. chuang quantum computation and quantum information

נערך בתאריך 03/08/2020 בשעה 12:50:11