מקצוע מידע על מקצוע : תורת האינפורמציה הקוונטית - 116031 (Current)

116031 - תורת האינפורמציה הקוונטית
נקודות
זיכוי
3.5
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4     1 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  114073 פיסיקה 3ח'       מקצועות קדם
  115203 פיסיקה קוונטית 1     או
 
  127446 מבוא לטכנולוגיה קוונטית מולקולרית       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  236990 מבוא לעיבוד אינפורמציה קוונטית      
 
  324272 חישוב קוונטי-מהלכה למעשה       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)


קיוביטים, שערים קוונטים, טלפורטציה, אלגוריתם דויטש, פרוק שמידט, מצבים מעורבים, פעולות קוונטיות, מצבים שזורים, אלגוריתם גרובר, אלגוריתם שור, מפתח קוונטי, אינפורמציה ואנטרופיה, ערוץ קוונטי, תיקוני שגיאות.


הערות
מתרגל אחראי:רז פירנקו
בודק תרגילים: שון פקטור.
מועדי בחינות 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ה 15.07.2021 א
  ג 12.10.2021 ב

מערכת שעות לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    15:30-17:30 א ד"ר ארד איתי הרצאה 10 11
    13:30-14:30 ג
    10:30-11:30 ד מר פירנקו רז תרגול 11
 
    15:30-17:30 א ד"ר ארד איתי הרצאה 10 12
    13:30-14:30 ג
    15:30-16:30 ג מר פירנקו רז תרגול 12


ספרי לימוד
ספר חובה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
חובה 2000 cambridge univ. press m. a. nielsen and i. l. chuang quantum computation and quantum information

נערך בתאריך 15/01/2021 בשעה 17:27:45