מקצוע מידע על מקצוע : סמינר בפרקים נבחרים בפיסיקה-אביב - 116030 (Previous)

116030 - סמינר בפרקים נבחרים בפיסיקה-אביב
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  115204 פיסיקה קוונטית 2       מקצועות קדם
 
  114204 תורת הקוונטים 2       מקצועות זהים


הערה : הקורס אינו מיועד לדוקטורנטים.

הרצאות סמינריות ע"י הסטודנטים על פי מאמרים על תגליות ופריצות דרך שנתפרסמו לאחרונה בספרות המקצועית והסמי-פופולרית.


מערכת שעות לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב סמסטר קודם
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
620 פיסיקה 09:30-11:30 א פרופ' טרם שלומית הרצאה 10 10


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר בתכנון מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2022 , 2022/2023 אביב תשפ"ג

נערך בתאריך 08/12/2022 בשעה 22:57:55