מקצוע מידע על מקצוע : פיסיקה סטטיסטית ותרמית - 115211

115211 - פיסיקה סטטיסטית ותרמית
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
4.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      2 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104034 מבוא להסתברות ח'       מקצועות קדם
 
  115203 פיסיקה קוונטית 1       מקצועות צמודים
 
  114036 פיסיקה סטטיסטית ותרמית       מקצועות ללא זיכוי נוסף
 
  114015 תרמודינמיקה ופיסיקה סטטיסטית       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)
  114016 מבוא לתרמודינמיקה ופיס.סטטיסטית      
  114211 מכניקה סטטיסטית 1      
 
  648012 תרמודינמיקה סטטיסטית בננומדעים וננוטכנולוגיה       מקצועות מכילים


העקרונות של מכניקה סטטיסטית. משתנים אקראיים. צברים (מיקרוקנוני, קנוני וגרנד קנוני). חוקי התרמודינמיקה. מכניקה סטטיסטית קלאסית (גז אידאלי). מכניקה סטטיסטית קוונטית (גזים אידיאלים של פרמיונים ובוזונים, קרינת גוף שחור, עיבוי בוזה-איינשטיין). תורת השדה הממוצע ומעברי פזה. הפוטנציאלים התרמודינמיים והשימוש בהם (כולל יחסי מקסוול ופונקציות תגובה). משואות מצב, מעברי פזה, דיאגרמות פזה ושיווי משקל בין פזות. מחזורים תרמודינמיים (מחזור קרנו, נצילות).
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1988   reif, f. fundamentals of statistical and thermal physics
1998 freeman kittel, c and kroemer, h. thermal physics

נערך בתאריך 01/12/2021 בשעה 14:30:00