מקצוע מידע על מקצוע : פיסיקה קוונטית 2 - 115204 (Current)

115204 - פיסיקה קוונטית 2
נקודות
זיכוי
5.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
8     2 4 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  115203 פיסיקה קוונטית 1       מקצועות קדם
 
  046052 אופטו-אלקטרוניקה קוואנטית       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  049052 אופטו-אלקטרוניקה קוואנטית      
 
  114204 תורת הקוונטים 2       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)


ההצגות של הייזנברג ושרדינגר. קשר לדינמיקה קלאסית. תנע זוויתי (צימוד ספין מסילה, המבנה הדק והעל דק, אפקט זימן). המערכה המחזורית (כללי הונד, אכלוס רמות), קשר כימי ומולקולת המימן, אטום ההליום. חלקיקים בשדה מגנטי (רמות לנדאו, אפקט אהרונוב-בוהם). תורת פיזור (כולל גלים חלקיים וקירוב בורן). תורת ההפרעות התלויה בזמן (כולל כלל הזהב של פרמי, בליעה ומעברים קוונטיים). קירוב סמי-קלאסי וכללי בוהר-זומרפלד. יסודות מכניקת הקוונטים (תורת המדידה, bell , epr ).


הערות
מתרגלת אחראית: יובל אבולעפיה.
בדיקת תרגילים:מיכל שמש,אוהד קרמרמן.
מועדי בחינות 01/2022 , 2022/2023 חורף תשפ"ג
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ו 10.02.2023 א
  ה 09.03.2023 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2022 , 2022/2023 חורף תשפ"ג
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
323 פיסיקה 12:30-14:30 א פרופ'ח רזמט שלמה הרצאה 10 11
323 פיסיקה 10:30-12:30 ד
323 פיסיקה 14:30-16:30 א גב אבולעפיה יובל תרגול 11
 
323 פיסיקה 12:30-14:30 א פרופ'ח רזמט שלמה הרצאה 10 12
323 פיסיקה 10:30-12:30 ד
502 פיסיקה 08:30-10:30 ד מר קליין רועי תרגול 12
 
323 פיסיקה 12:30-14:30 א פרופ'ח רזמט שלמה הרצאה 10 13
323 פיסיקה 10:30-12:30 ד
502 פיסיקה 16:30-18:30 ד גב כהן ורד תרגול 13
 
        פרופ'ח רזמט שלמה הרצאה 60 69
          תרגול 69


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1977 wiley cohen-tannoudji, c. quantum machanics
1996 wiley gasiorwiog, s quantum physics
2003 freeman tipler, p.a. modern physics

נערך בתאריך 28/11/2022 בשעה 06:51:30