מקצוע מידע על מקצוע : פיסיקה קוונטית 1 - 115203

115203 - פיסיקה קוונטית 1
נקודות
זיכוי
5.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
8     2 4 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  114101 מכניקה אנליטית       מקצועות קדם
 
  046241 מכניקה קוונטית       מקצועות ללא זיכוי נוסף
 
  046241 מכניקה קוונטית       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)
  114073 פיסיקה 3ח'      
  114203 תורת הקוונטים 1      


מומלץ מאוד ללמוד את 114086 כמקצוע קדם. הרקע הניסיוני למכניקת הקוונטים (אפקט פוטואלקטרי, פיזור ברג, פיזור קומפטון, ניסוי דוידסון-ג'רמר, קווים ספקטרליים, ניסוי שני הסדקים, ניסוי רתרפורד), אי-וודאות בגלים. משוואת שרדינגר במרחב ( p,x ) (מושגים קשורים: חבילת גל, זרם הסתברות, עקרון אי הוודאות, מהירות חבורה). דוגמאות חד ממדיות (בור פוטנציאל, אוסילטור הרמוני, מחסום פוטנציאל ומנהור, שני מחסומים ושני בורות, פוטנציאל מחזורי). בעיות בשלושה מימדים (פוטנציאל מרכזי, בור כדורי, אוסילטור תלת ממדי, אטום מימן). הפורמליזם של דירק, התפתחות מצבים לפי שרדינגר. מושג הספין, ניסוי שטרן-גרלך, חלקיקים זהים. תורת ההפרעות הבלתי תלויה בזמן.


הערות
מתרגלת אחראית: גיל בן ארי.
בודק תרגילים:אלון ברוק ריי.
הקורס מכיל שעתיים סדנא בתאום עם
הסטודנטים.
מועדי בחינות 02/2019 , 2019/2020 אביב תש"ף סמסטר
חדר בניין שעת בחינה יום תאריך מועד
703
704
705
801
802
803
804
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
09:00-12:00 ו 17.07.2020 א
800
802
803
804
805
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
09:00-12:00 ה 01.10.2020 ב

מערכת שעות לסמסטר 02/2019 , 2019/2020 אביב תש"ף סמסטר
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
323 פיסיקה 08:30-10:30 ב פרופ. אוירבך אסא הרצאה 10 11
323 פיסיקה 10:30-12:30 ד
602 אולמן 14:30-16:30 א מר ארזי אופיר
גב בן-ארי גיל
תרגול 11
 
323 פיסיקה 08:30-10:30 ב פרופ. אוירבך אסא הרצאה 10 12
323 פיסיקה 10:30-12:30 ד
401 חומרים 12:30-14:30 ג מר ניצב יובל תרגול 12
 
323 פיסיקה 08:30-10:30 ב פרופ. אוירבך אסא הרצאה 10 13
323 פיסיקה 10:30-12:30 ד
702 אולמן 14:30-16:30 ד מר ניצב יובל תרגול 13


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר נוכחי מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1977 wiley cohen-tannoudji, c et al. quantum mechanics
1996 wiley gasiorwiog, s. quantum physics
2003 freeman tipler p.a. modern physics

נערך בתאריך 15/01/2021 בשעה 17:41:54