מקצוע מידע על מקצוע : פיסיקה 2 ר - 114249 (Plans)

114249 - פיסיקה 2 ר
נקודות
זיכוי
3.5
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      1 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  113014 השלמות פיסיקה 2-סווג חלק ב'   (   מקצועות קדם
) 114248 פיסיקה 1 ר ו -    
 
  114014 מכניקה וגלים       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  114052 פיסיקה 2      
  114072 פיסיקה 2מ      
  114075 פיסיקה 2ממ      
  114076 פיסיקה 2פ'      
  114078 פיסיקה 2ל      
  115249 פיסיקה 2רל      


מיועד לתלמידי רפואה בלבד. מקצועות קדם: בחינת סווג בפיסיקה חלק ב'-חשמל או פטור ממנה. גלים: תנודות, גלים מכניים, גלי קול. חשמל ומגנטיות: אלקטרוסטטיקה, מעגלי זרם ישר, מגנטיות, השראה אלקטרומגנטית, משוואות מקסוול, גלים אלקטרומגנטיים. פיסיקה מודרנית: עקרונות תורת הקוונטים, פיסיקה גרעינית, רדיואקטיביות, קרינה מייננת.


הערות
סדנת עזר: יום ב' בין השעות
10.30-08.30


מערכת שעות לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב סמסטר בתכנון
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    08:30-11:30 ד   הרצאה 10 11
    14:30-15:30 ב   תרגול 11
 
    08:30-11:30 ד   הרצאה 10 12
    15:30-16:30 ב   תרגול 12


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א

נערך בתאריך 01/12/2021 בשעה 13:42:15