מקצוע מידע על מקצוע : פיסיקה 1 ר - 114248 (Current)

114248 - פיסיקה 1 ר
נקודות
זיכוי
3.5
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      1 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  113013 השלמות פיסיקה 1-סווג חלק א'       מקצועות קדם
 
  114014 מכניקה וגלים       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  114051 פיסיקה 1      
  114071 פיסיקה 1מ      
  114074 פיסיקה 1פ'      
  114077 פיסיקה 1ל      
  115248 פיסיקה 1רל      


מיועד לתלמידי רפואה בלבד. מקצועות קדם: בחינת סווג בפיסיקה חלק א'-מכניקה או פטור ממנה. וקטורים, חוקי התנועה של ניוטון, עבודה ואנרגיה, תנועה סיבובית, מומנט כח, תנועה הרמונית פשוטה, הידרוסטטיקה והידרודינמיקה.


הערות
.1 מיועד לסטודנטים מרפואה.
מתרגל אחראי:אביאור אלמועלם.
סדנת עזר: יום ה' .13.30-15.30
אחראי סדנא: אביאור אלמועלם.
מועדי בחינות 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ד 09.02.2022 א
  ב 07.03.2022 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
805 אולמן 08:30-11:30 ד פרופ'ח עכאשה מוחמד הרצאה 10 11
803 אולמן 11:30-12:30 ב מר אלמועלם אביאור תרגול 11
 
805 אולמן 08:30-11:30 ד פרופ'ח עכאשה מוחמד הרצאה 10 12
804 אולמן 12:30-13:30 ב מר אלמועלם אביאור תרגול 12

נערך בתאריך 01/12/2021 בשעה 14:48:12