מקצוע מידע על מקצוע : תורה אלקטרומגנטית - 114245

114245 - תורה אלקטרומגנטית
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
4.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
6     1 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  114101 מכניקה אנליטית       מקצועות קדם
 
  044140 שדות אלקטרומגנטיים       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  114246 אלקטרומגנטיות ואלקטרודינמיקה      


פתרון בעיות אלקטרוסטטיות (לפלס ופואסון). מולטיפולים. שדה אלקטרוסטטי בחומר. אנרגיה אלקטרוסטטית. חוק ביו-סבר ואמפר, הפוטנציאל הוקטורי, כוחות במערכות זרמים, בעיות מגנטוסטטיות, שדות מגנטיים בחומר. משוואות מקסוול, פוטנציאלים אלקטרומגנטיים, אנרגיה ותנע בשדה אלקטרומגנטי. התפשטות גלים בחומר: גלים מישוריים, קיטוב, שבירה והחזרה. טרנספורמציות לורנץ, תכונות מתמטיות של מרחב-זמן, קוורינטיות האלקטרודינמיקה, טרנספורמצית שדות.


נערך בתאריך 29/09/2022 בשעה 01:37:46