מקצוע מידע על מקצוע : תורת הקוונטים 2 - 114204

114204 - תורת הקוונטים 2
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
4.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
6     1 3 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  114203 תורת הקוונטים 1       מקצועות קדם
 
  115204 פיסיקה קוונטית 2       מקצועות מכילים
 
  116028 סמינר בפרקים נבחרים בפיסיקה חורף       מקצועות זהים
  116030 סמינר בפרקים נבחרים בפיסיקה-אביב      


תנע זויתי כולל (אורביטלי + ספין), חיבור תנע זויתי, דוגמאות: המבנה הדק והעל-דק, אפקט זימן. תורת הפיזור: ניסוח כללי, אמפליטודת הפיזור וחתך הפעולה. התאור הזמני והתאור הסטציונרי של בעית הפיזור. קירוב בורן. שיטת הגלים החלקיים. הזזת פזה. רזוננסים. חלקיק טעון בשדה מגנטי אחיד. אפקט אהרונוב-בוהם. תורת ההפרעות התלויה בזמן. כלל הזהב של פרמי. האינטראקציה בין חומר וקרינה. בליעה, פליטה ומעברים קונטיים (דיפוליים ואחרים). מערכות של חלקיקים זהים. פרמיונים ובוזונים. אטום הליום, הטבלה המחזורית. גז אלקטרונים במתכת. לבחירת המרצה: מדידה במכניקה הקונטית. פאראדוקס epr והמציאות הקונטית.


נערך בתאריך 28/11/2022 בשעה 06:27:17