מקצוע מידע על מקצוע : תורת הקוונטים 1 - 114203

114203 - תורת הקוונטים 1
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
4.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
6     1 3 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  114073 פיסיקה 3ח'   (   מקצועות קדם
) 114101 מכניקה אנליטית ו -    
 
  046241 מכניקה קוונטית       מקצועות ללא זיכוי נוסף
 
  115203 פיסיקה קוונטית 1       מקצועות מכילים


מבוא, ניסוי שני סדקים ומושג אמפליטודת ההסתברות. התאבכות קוונטית. פונקצית הגל ומשוואת שרדינגר. חבילת הגלים והתפתחותה בזמן. צפיפות זרם ההסתברות. עקרון אי-הודאות. מערכות קוונטיות בממד מרחבי אחד. בור פוטנציאל. מצבי אנרגיה בדידים ותנאי קונטיזציה. מצבי אנרגיה רציפים. פיזור ממחסום. המינהור הקונטי. חלקיק בפוטנציאל מחזורי. אוסצילטור הרמוני. ניסוח כללי ומופשט של מכניקת הקוונטים (פורמליזם של דירק): מצבי מערכת, וקטורים, גדלים מדידים פיסיקליים, אופרטורים. הצגות קונטיות שונות ותאור מטריצי. השתנות בזמן של המצב הקונטי: תמונות שרדינגר והייזנברג.
דוגמאות של מערכות קונטיות פשוטות: חלקיק בעל ספין חצי וספין יחידה. מולקולת אמוניה ומיזר האמוניה, מעברים קונטיים והסתברות מעבר. תנע זויתי. חלקיק בפוטנציאל מרכזי. בור פוטנציאל תלת ממדי בעל עומק סופי. אטום מימן. ספקטרום רמות האנרגיה. תורת ההפרעות הבלתי תלויה בזמן. דוגמאות: אוסצילטור אנהרמוני. אפקט שטרק.


נערך בתאריך 03/02/2023 בשעה 05:16:12