מקצוע מידע על מקצוע : מכניקה אנליטית - 114101 (Previous)

114101 - מכניקה אנליטית
נקודות
זיכוי
4.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
6     2 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104013 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת'   (   מקצועות קדם
  104135 משוואות דפרנציאליות רגילות ת' ו -    
) 114076 פיסיקה 2פ' ו -    
  104013 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת'   ( או
  104135 משוואות דפרנציאליות רגילות ת' ו -    
) 114075 פיסיקה 2ממ ו -    


סקירת המכניקה הניוטונית, עקרונות וריאציה ומשוואת לגרנג', חוקי שימור, כוח מרכזי והתנועה של שני חלקיקים, פיזור, תנועת גוף קשיח, סיבובים, זויות אוילר, טנסור ההתמדה, תנועת הסביבון, תנודות קטנות, מציאת אופני התנודה כבעיה של ערכים עצמיים, הפורמליזם הקנוני, ההמילטוניאן, טרנספורמציות קנוניות, סוגרי פואסון, משפט ליוביל. משואת המילטון יעקובי.


הערות
מתרגל אחראי:דימה גינזבורג.
בודק תרגילים:אלון ברוק ריי.
מועדי בחינות 01/2019 , 2019/2020 חורף תש"ף סמסטר קודם
חדר בניין שעת בחינה יום תאריך מועד
303
304
305
306
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
13:00-16:00 ה 20.02.2020 א
312
500
503
504
600
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
09:00-12:00 ג 17.03.2020 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2019 , 2019/2020 חורף תש"ף סמסטר קודם
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
323 פיסיקה 10:30-12:30 ב ד"ר דז'אק וינסנט הרצאה 10 11
1 פיסיקה 10:30-11:30 ד
501 אולמן 10:30-12:30 ג מר גינזבורג דימיטרי תרגול 11
 
323 פיסיקה 10:30-12:30 ב ד"ר דז'אק וינסנט הרצאה 10 12
1 פיסיקה 10:30-11:30 ד
620 פיסיקה 16:30-18:30 ב מר רחין רועי תרגול 12
 
323 פיסיקה 10:30-12:30 ב ד"ר דז'אק וינסנט הרצאה 10 13
1 פיסיקה 10:30-11:30 ד
502 אולמן 08:30-10:30 ה מר גרישין יבגני תרגול 13
 
323 פיסיקה 10:30-12:30 ב ד"ר דז'אק וינסנט הרצאה 10 14
1 פיסיקה 10:30-11:30 ד
502 אולמן 14:30-16:30 ג מר גינת יונדב ברי תרגול 14
 
        ד"ר דז'אק וינסנט הרצאה 60 69
          תרגול 69


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר בתכנון מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א

נערך בתאריך 28/05/2020 בשעה 10:23:48