מקצוע מידע על מקצוע : מכניקה אנליטית - 114101 (Current)

114101 - מכניקה אנליטית
נקודות
זיכוי
4.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
6     2 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104013 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת'   (   מקצועות קדם
  104135 משוואות דפרנציאליות רגילות ת' ו -    
) 114076 פיסיקה 2פ' ו -    
  104013 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת'   ( או
  104135 משוואות דפרנציאליות רגילות ת' ו -    
) 114075 פיסיקה 2ממ ו -    


סקירת המכניקה הניוטונית, עקרונות וריאציה ומשוואת לגרנג', חוקי שימור, כוח מרכזי והתנועה של שני חלקיקים, פיזור, תנועת גוף קשיח, סיבובים, זויות אוילר, טנסור ההתמדה, תנועת הסביבון, תנודות קטנות, מציאת אופני התנודה כבעיה של ערכים עצמיים, הפורמליזם הקנוני, ההמילטוניאן, טרנספורמציות קנוניות, סוגרי פואסון, משפט ליוביל. משואת המילטון יעקובי.


הערות
מתרגל אחראי: ברי גינת.
בודק תרגילים: סהר פייגלס.
מועדי בחינות 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ג 23.02.2021 א
  ה 18.03.2021 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
1 פיסיקה 10:30-12:30 ב פרופ/ח דז'אק וינסנט הרצאה 10 11
1 פיסיקה 10:30-11:30 ד
502 פיסיקה 10:30-12:30 ג גב גלנץ הילה תרגול 11
 
1 פיסיקה 10:30-12:30 ב פרופ/ח דז'אק וינסנט הרצאה 10 12
1 פיסיקה 10:30-11:30 ד
1 פיסיקה 08:30-10:30 ה מר כהן משה-ישי תרגול 12
 
1 פיסיקה 10:30-12:30 ב פרופ/ח דז'אק וינסנט הרצאה 10 13
1 פיסיקה 10:30-11:30 ד
1 פיסיקה 14:30-16:30 ג מר גינת יונדב ברי תרגול 13
 
1 פיסיקה 10:30-12:30 ב פרופ/ח דז'אק וינסנט הרצאה 10 14
1 פיסיקה 10:30-11:30 ד
1 פיסיקה 16:30-18:30 ב מר כהן משה-ישי תרגול 14
 
        פרופ/ח דז'אק וינסנט הרצאה 60 69
          תרגול 69

נערך בתאריך 30/09/2020 בשעה 00:24:56