מקצוע מידע על מקצוע : מכניקה אנליטית - 114101 (Current)

114101 - מכניקה אנליטית
נקודות
זיכוי
4.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
6     2 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104013 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת'   (   מקצועות קדם
  104135 משוואות דפרנציאליות רגילות ת' ו -    
) 114076 פיסיקה 2פ' ו -    
  104013 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת'   ( או
  104135 משוואות דפרנציאליות רגילות ת' ו -    
) 114075 פיסיקה 2ממ ו -    


סקירת המכניקה הניוטונית, עקרונות וריאציה ומשוואת לגרנג', חוקי שימור, כוח מרכזי והתנועה של שני חלקיקים, פיזור, תנועת גוף קשיח, סיבובים, זויות אוילר, טנסור ההתמדה, תנועת הסביבון, תנודות קטנות, מציאת אופני התנודה כבעיה של ערכים עצמיים, הפורמליזם הקנוני, ההמילטוניאן, טרנספורמציות קנוניות, סוגרי פואסון, משפט ליוביל. משואת המילטון יעקובי.


הערות
קב 14- תפתח בהתאם לצורך.
מתרגל אחראי: ברי גינת.
מועדי בחינות 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ג 23.02.2021 א
  ה 18.03.2021 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    10:30-12:30 ב ד"ר דז'אק וינסנט הרצאה 10 11
    10:30-11:30 ד
    10:30-12:30 ג   תרגול 11
 
    10:30-12:30 ב ד"ר דז'אק וינסנט הרצאה 10 12
    10:30-11:30 ד
    08:30-10:30 ה מר כהן משה-ישי תרגול 12
 
    10:30-12:30 ב ד"ר דז'אק וינסנט הרצאה 10 13
    10:30-11:30 ד
    14:30-16:30 ג מר גינת יונדב ברי תרגול 13
 
    10:30-12:30 ב ד"ר דז'אק וינסנט הרצאה 10 14
    10:30-11:30 ד
    16:30-18:30 ב מר כהן משה-ישי תרגול 14

נערך בתאריך 13/07/2020 בשעה 05:11:02