מקצוע מידע על מקצוע : מכניקה אנליטית - 114101

114101 - מכניקה אנליטית
נקודות
זיכוי
4.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
6     2 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104013 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת'   (   מקצועות קדם
  104135 משוואות דפרנציאליות רגילות ת' ו -    
) 114076 פיסיקה 2פ' ו -    
  104013 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת'   ( או
  104135 משוואות דפרנציאליות רגילות ת' ו -    
) 114075 פיסיקה 2ממ ו -    
  104013 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת'   ( או
  104035 משוואות דיפ' רגילות ואינפי 2ח' ו -    
) 114076 פיסיקה 2פ' ו -    
  104013 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת'   ( או
  104035 משוואות דיפ' רגילות ואינפי 2ח' ו -    
) 114075 פיסיקה 2ממ ו -    
  104013 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת'   ( או
  104136 משוואות דיפרנציאליות רגילות מ' ו -    
) 114076 פיסיקה 2פ' ו -    
  104013 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת'   ( או
  104136 משוואות דיפרנציאליות רגילות מ' ו -    
) 114075 פיסיקה 2ממ ו -    
  104281 חשבון אינפיניטסימלי 2   ( או
) 114076 פיסיקה 2פ' ו -    
  104032 חשבון אינפיניטסימלי 2מ'   ( או
  104033 אנליזה וקטורית ו -    
  104285 משוואות דיפרנציאליות רגילות א' ו -    
) 114076 פיסיקה 2פ' ו -    
  104032 חשבון אינפיניטסימלי 2מ'   ( או
  104033 אנליזה וקטורית ו -    
  104135 משוואות דפרנציאליות רגילות ת' ו -    
) 114076 פיסיקה 2פ' ו -    


סקירת המכניקה הניוטונית, עקרונות וריאציה ומשוואת לגרנג', חוקי שימור, כוח מרכזי והתנועה של שני חלקיקים, פיזור, תנועת גוף קשיח, סיבובים, זויות אוילר, טנסור ההתמדה, תנועת הסביבון, תנודות קטנות, מציאת אופני התנודה כבעיה של ערכים עצמיים, הפורמליזם הקנוני, ההמילטוניאן, טרנספורמציות קנוניות, סוגרי פואסון, משפט ליוביל. משואת המילטון יעקובי.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2022 , 2022/2023 חורף תשפ"ג

נערך בתאריך 02/02/2023 בשעה 23:32:11