מקצוע מידע על מקצוע : פיסיקה 3ב" - 114099

114099 - פיסיקה 3ב'
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.5
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4     1 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  114002 פיסיקה 2כ'       מקצועות קדם
 
  114098 פיסיקה 3ב'       מקצועות ללא זיכוי נוסף
 
  114014 מכניקה וגלים       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)
 
  114053 פיסיקה 3       מקצועות מכילים
  114054 פיסיקה 3      
  114073 פיסיקה 3ח'      


ניתן בפעם האחרונה בסמסטר חורף תשס"ז. מיועד לסטודנטים בביולוגיה, במדעי המעבדה הרפואית ובהוראת הטכנולוגיה והמדעים במגמת הוראת ביולוגיה בלבד. פיסיקה מודרנית: עקרונות תורת היחסות. דואליות גלים וחלקיקים, עקרונות מכניקת הקונטים, מבנה האטום, ספקטרום קוי, ספין בשדה מגנטי. פיסיקה גרעינית, מבנה הגרעין, יציבות, התפרקויות רדיואקטיביות, קרינות אלפא, ביתא וגאמא. אנרגיה גרעינית, אינטראקציה של קרינה בחומר.


נערך בתאריך 21/09/2021 בשעה 05:58:18