מקצוע מידע על מקצוע : פיסיקה 2ל - 114078 (Previous)

114078 - פיסיקה 2ל
נקודות
זיכוי
3.5
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
8     2 5 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  114051 פיסיקה 1       מקצועות קדם
  114071 פיסיקה 1מ     או
  114077 פיסיקה 1ל     או
 
  114052 פיסיקה 2       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  114249 פיסיקה 2 ר      
  115249 פיסיקה 2רל      
 
  114004 פיסיקה 2 לביולוגים       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)
 
  114075 פיסיקה 2ממ       מקצועות מכילים
  114076 פיסיקה 2פ'      


אלקטרוסטטיקה, שדה חשמלי, חוק גאוס, פוטנציאל, קבלים וחומרים דיאלקטריים, חוקי אום וקירכהוף, מעגלי cr, שדה מגנטי, חוקי אמפר ופרדיי, השראות, תכונות מגנטיות של חומר, משוואות מכסוול. אופטיקה גאומטרית. גלי רוחב במיתר, גלים אקוסטיים. גלים עומדים. גלים מתקדמים: מהירות פאזה וחבורה, שבירה והחזרה, עקיפה והתאבכות, פיזור בראג. גלים אלקטרומגנטיים בריק ובחומר. קיטוב ואנרגיה של גלים.


הערות
מיועד לסטודנטים מהמסלולים שאצלם
המקצוע כלול בתכנית הלימודים (החייבים
בהשלמות פיסיקה) וכן עבור סטודנטים
ממסלולים נוספים שיקבלו אישור מיוחד
מראש ללמוד את הקורס.
בעלי סיווג פיסיקה, יוכלו ללמוד את
הקורס פיסיקה 2 ( 114052 ).
====================================
הקורס מכיל תוספת שבועית ללא ניקוד.
====================================
מתרגל אחראי: דניאל מלר.
מועדי בחינות 03/2020 , 2020/2021 קיץ תשפ"א סמסטר קודם
חדר בניין שעת בחינה יום תאריך מועד
281
283
דיוויס
דיוויס
09:00-12:00 א 17.10.2021 א
504 אולמן 09:00-12:00 ו 29.10.2021 ב

מערכת שעות לסמסטר 03/2020 , 2020/2021 קיץ תשפ"א סמסטר קודם
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
323 פיסיקה 08:30-12:30 א פרופ' שפיר אורן הרצאה 10 11
502 פיסיקה 08:30-12:30 ב
1 פיסיקה 08:30-12:30 ג
323 פיסיקה 13:30-15:30 א מר מלר דניאל תרגול 11
309 אולמן 13:30-15:30 ב
1 פיסיקה 13:30-15:30 ג


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר בתכנון מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1977   halliday and r.resnick physics 3-rd ed.

נערך בתאריך 01/12/2021 בשעה 13:46:17