מקצוע מידע על מקצוע : פיסיקה 2ל - 114078 (Previous)

114078 - פיסיקה 2ל
נקודות
זיכוי
3.5
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
8     2 5 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  114051 פיסיקה 1       מקצועות קדם
  114071 פיסיקה 1מ     או
  114077 פיסיקה 1ל     או
 
  114052 פיסיקה 2       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  114249 פיסיקה 2 ר      
  115249 פיסיקה 2רל      
 
  114004 פיסיקה 2 לביולוגים       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)
 
  114075 פיסיקה 2ממ       מקצועות מכילים
  114076 פיסיקה 2פ'      


אלקטרוסטטיקה, שדה חשמלי, חוק גאוס, פוטנציאל, קבלים וחומרים דיאלקטריים, חוקי אום וקירכהוף, מעגלי cr, שדה מגנטי, חוקי אמפר ופרדיי, השראות, תכונות מגנטיות של חומר, משוואות מכסוול. אופטיקה גאומטרית. גלי רוחב במיתר, גלים אקוסטיים. גלים עומדים. גלים מתקדמים: מהירות פאזה וחבורה, שבירה והחזרה, עקיפה והתאבכות, פיזור בראג. גלים אלקטרומגנטיים בריק ובחומר. קיטוב ואנרגיה של גלים.


הערות
הקורס כרוך בתשלום נפרד בדומה לתשלום
קורס במכינה. מיועד למי שאצלם המקצוע
כלול בתכנית הלימודים(החייבים בהשלמות
פיסיקה): כימיה,ביוכימיה-מולקולרית,
ביולוגיה,וכן עבור מסלולים שיקבלו
אישור מיוחד ללמוד את הקורס.
בעלי סיווג-פיסיקה יוכלו ללמוד פיסי 2
ללא תשלום.
====================================
הקורס מכיל תוספת שבועית ללא ניקוד של
שעת הרצאה ושעת תרגול.
====================================
מתרגל אחראי:איתי מנגל.
מועדי בחינות 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א סמסטר קודם
חדר בניין שעת בחינה יום תאריך מועד
421
422
535
301
511
בורוביץ
בורוביץ
בורוביץ
רבין
רבין
09:00-12:00 ו 16.07.2021 א
310
311
500
501
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
09:00-12:00 א 17.10.2021 ב

מערכת שעות לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א סמסטר קודם
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
1 סגו 15:30-16:30 א מר אגמון דוד הרצאה 10 11
601 אולמן 10:30-12:30 ב
323 פיסיקה 14:30-17:30 ג
503 אולמן 16:30-17:30 א מר מנגל איתי תרגול 11
233 אמדו 08:30-10:30 ד
 
        פרופ'ח קניגל עמית הרצאה 60 69
          תרגול 69


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר בתכנון מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 03/2020 , 2020/2021 קיץ תשפ"א


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1977   halliday and r.resnick physics 3-rd ed.

נערך בתאריך 01/12/2021 בשעה 14:06:40