מקצוע מידע על מקצוע : פיסיקה 1ל - 114077 (Current)

114077 - פיסיקה 1ל
נקודות
זיכוי
2.5
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
8     2 4 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104003 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1       מקצועות צמודים
  104018 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1מ'      
 
  114051 פיסיקה 1       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  114248 פיסיקה 1 ר      
  115248 פיסיקה 1רל      
 
  114003 פיסיקה 1 לביולוגים       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)
 
  114071 פיסיקה 1מ       מקצועות מכילים
  114074 פיסיקה 1פ'      


המקצוע מכיל נושאים במכניקה קלסית. א. מכניקה ניוטונית: הבחנה בין כוחות פנימיים וחיצוניים. שימור אנרגיה. תנע ותנע זויתי (למערכת חלקיקים ללא כוחות חיצוניים). דוגמאות של משואות תנועה, טרנספורמצית גלילאו, מערכות מואצות. ב. תורת היחסות הפרטית: מדידת מהירות האור ותכונותיה, עקרון היחסות, טרנספורמצית לורנץ, זמן עצמי. תופעת דופלר יחסותית. אנרגיה ותנע יחסותיים. יצירה והתפרקות של חלקיקים.


הערות
הקורס כרוך בתשלום נפרד בדומה לתשלום
קורס במכינה. מיועד לסטודנטים מתקבלי
חורף תשפ"א שאצלם המקצוע כלול בתכנית
הלימודים. (החייבים בהשלמות פיסיקה)
וכן עבור סטו. ממסלולים נוספים שיקבלו
אישור מיוחד ללמוד את הקורס.
בעלי סיווג פיסיקה יוכלו ללמוד את
הקורס פיסיקה 1 ללא תשלום.
====================================
הקורס מכיל תוספת שבועית ללא ניקוד
של שלוש שעות הרצאה ושעתיים תרגול.
====================================
מתרגל אחראי:
מועדי בחינות 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ב 31.01.2022 א
  א 27.02.2022 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
1 פיסיקה 16:30-17:30 א מר אגמון דוד הרצאה 10 11
705 אולמן 10:30-12:30 ב
502 פיסיקה 10:30-12:30 ה
1 פיסיקה 17:30-18:30 א ד"ר ניטישינסקי מיכאל תרגול 11
606 אולמן 14:30-16:30 ד
 
        פרופ' טרם שלומית הרצאה 60 69
          תרגול 69


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 03/2020 , 2020/2021 קיץ תשפ"א


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1978 john wiley and sons halliday d. and resnick, r. physics
1973 האוניברסיטה הפתוחה פרסל י. מכניקה

נערך בתאריך 01/12/2021 בשעה 14:54:47