מקצוע מידע על מקצוע : פיסיקה 2פ" - 114076 (Plans)

114076 - פיסיקה 2פ'
נקודות
זיכוי
5.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      2 4 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  113014 השלמות פיסיקה 2-סווג חלק ב'   (   מקצועות קדם
) 114071 פיסיקה 1מ ו -    
  113014 השלמות פיסיקה 2-סווג חלק ב'   ( או
) 114074 פיסיקה 1פ' ו -    
 
  114075 פיסיקה 2ממ       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  114249 פיסיקה 2 ר      
  115249 פיסיקה 2רל      
 
  114052 פיסיקה 2       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)
  114078 פיסיקה 2ל      


אלקטרוסטטיקה - מטענים ושדות, פוטנציאל חשמלי, שדות חשמליים סביב מוליכים, זרמים חשמליים, שדות של מטענים נעים, השדה המגנטי, השראה אלקטרומגנטית, מעגל rlc, משוואות מקסוול ומשוואת הגלים האלקטרומגנטיים, פיתרון גלי של משוואת מקסוול, שדות חשמליים בחומר, שדות מגנטיים בחומר.


הערות
הקורס מכיל שעתיים סדנא בתאום עם
הסטודנטים.
מתרגל אחראי:
אחראית סדנא:
בודקי תרגילים:


מערכת שעות לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב סמסטר בתכנון
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    10:30-12:30 ב הרצאה 10 11
    08:30-10:30 ד
    08:30-10:30 ג   תרגול 11
 
    10:30-12:30 ב הרצאה 10 12
    08:30-10:30 ד
    08:30-10:30 ג   תרגול 12
 
    10:30-12:30 ב הרצאה 10 13
    08:30-10:30 ד
    14:30-16:30 ג   תרגול 13
 
    10:30-12:30 ב הרצאה 10 14
    08:30-10:30 ד
    12:30-14:30 א   תרגול 14


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א

נערך בתאריך 01/12/2021 בשעה 13:48:30