מקצוע מידע על מקצוע : פיסיקה 2פ" - 114076 (Previous)

114076 - פיסיקה 2פ'
נקודות
זיכוי
5.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      2 4 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  113014 השלמות פיסיקה 2-סווג חלק ב'   (   מקצועות קדם
) 114071 פיסיקה 1מ ו -    
  113014 השלמות פיסיקה 2-סווג חלק ב'   ( או
) 114074 פיסיקה 1פ' ו -    
 
  114075 פיסיקה 2ממ       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  114249 פיסיקה 2 ר      
  115249 פיסיקה 2רל      
 
  114052 פיסיקה 2       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)
  114078 פיסיקה 2ל      


אלקטרוסטטיקה - מטענים ושדות, פוטנציאל חשמלי, שדות חשמליים סביב מוליכים, זרמים חשמליים, שדות של מטענים נעים, השדה המגנטי, השראה אלקטרומגנטית, מעגל rlc, משוואות מקסוול ומשוואת הגלים האלקטרומגנטיים, פיתרון גלי של משוואת מקסוול, שדות חשמליים בחומר, שדות מגנטיים בחומר.


הערות
הקורס מכיל שעתיים סדנא בתאום עם
הסטודנטים.
מתרגל אחראי: רועי רחין.
אחראית סדנא: חנה מרטיסקאינן.
בודקי תרגילים: אבו טועמה סלמא,
נעם טור.
מועדי בחינות 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א סמסטר קודם
חדר בניין שעת בחינה יום תאריך מועד
500
501
502
503
504
505
506
507
607
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
09:00-12:00 ה 22.07.2021 א
1
3
4
5
6
ה.כימית
ה.כימית
ה.כימית
ה.כימית
ה.כימית
13:00-16:00 א 10.10.2021 ב

מערכת שעות לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א סמסטר קודם
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
323 פיסיקה 10:30-12:30 ב פרופ'ח שגיא יואב הרצאה 10 11
1 פיסיקה 08:30-10:30 ד
804 אולמן 08:30-10:30 ג גב קשת נעה תרגול 11
 
323 פיסיקה 10:30-12:30 ב פרופ'ח שגיא יואב הרצאה 10 12
1 פיסיקה 08:30-10:30 ד
803 אולמן 08:30-10:30 ג מר רחין רועי תרגול 12
 
323 פיסיקה 10:30-12:30 ב פרופ'ח שגיא יואב הרצאה 10 13
1 פיסיקה 08:30-10:30 ד
604 אולמן 14:30-16:30 ג מר בלאו ניצן תרגול 13
 
323 פיסיקה 10:30-12:30 ב פרופ'ח שגיא יואב הרצאה 10 14
1 פיסיקה 08:30-10:30 ד
804 אולמן 12:30-14:30 א מר בלאו ניצן תרגול 14


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר בתכנון מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב

נערך בתאריך 01/12/2021 בשעה 13:59:30