מקצוע מידע על מקצוע : פיסיקה 2פ" - 114076 (Current)

114076 - פיסיקה 2פ'
נקודות
זיכוי
5.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      2 4 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  113014 השלמות פיסיקה 2-סווג חלק ב'   (   מקצועות קדם
) 114071 פיסיקה 1מ ו -    
  113014 השלמות פיסיקה 2-סווג חלק ב'   ( או
) 114074 פיסיקה 1פ' ו -    
 
  114075 פיסיקה 2ממ       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  114249 פיסיקה 2 ר      
  115249 פיסיקה 2רל      
 
  114052 פיסיקה 2       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)
  114078 פיסיקה 2ל      


אלקטרוסטטיקה - מטענים ושדות, פוטנציאל חשמלי, שדות חשמליים סביב מוליכים, זרמים חשמליים, שדות של מטענים נעים, השדה המגנטי, השראה אלקטרומגנטית, מעגל rlc, משוואות מקסוול ומשוואת הגלים האלקטרומגנטיים, פיתרון גלי של משוואת מקסוול, שדות חשמליים בחומר, שדות מגנטיים בחומר.


הערות
הקורס מכיל שעתיים סדנה בתאום עם
הסטודנטים.
מתרגל אחראי:גדעון אלון.
אחראית סדנה:חנה מרטיסקאינן.
בודקי תרגילים:שי רבאני וניר קורלנד.
מועדי בחינות 02/2022 , 2022/2023 אביב תשפ"ג
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ב 24.07.2023 א
  ה 12.10.2023 ב

מערכת שעות לסמסטר 02/2022 , 2022/2023 אביב תשפ"ג
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
323 פיסיקה 10:30-12:30 ב פרופ' ברגמן אורן הרצאה 10 11
323 פיסיקה 08:30-10:30 ד
323 פיסיקה 08:30-10:30 ג פרופ' גולדברג ירד תרגול 11
 
323 פיסיקה 10:30-12:30 ב פרופ' ברגמן אורן הרצאה 10 12
323 פיסיקה 08:30-10:30 ד
    08:30-10:30 ג גב בן זאב רותם תרגול 12
 
323 פיסיקה 10:30-12:30 ב פרופ' ברגמן אורן הרצאה 10 13
323 פיסיקה 08:30-10:30 ד
323 פיסיקה 14:30-16:30 ג ד"ר אלון גדעון תרגול 13
 
323 פיסיקה 10:30-12:30 ב פרופ' ברגמן אורן הרצאה 10 14
323 פיסיקה 08:30-10:30 ד
502 פיסיקה 12:30-14:30 א מר גופט עמית תרגול 14

נערך בתאריך 03/02/2023 בשעה 06:07:43