מקצוע מידע על מקצוע : פיסיקה 2ממ - 114075 (Current)

114075 - פיסיקה 2ממ
נקודות
זיכוי
5.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב+ג
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
6     2 4 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  113014 השלמות פיסיקה 2-סווג חלק ב'   (   מקצועות קדם
) 114071 פיסיקה 1מ ו -    
 
  104013 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת'       מקצועות צמודים
  104032 חשבון אינפיניטסימלי 2מ'      
  104035 משוואות דיפ' רגילות ואינפי 2ח'      
 
  114072 פיסיקה 2מ       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  114076 פיסיקה 2פ'      
  114249 פיסיקה 2 ר      
  115249 פיסיקה 2רל      
 
  114002 פיסיקה 2כ'       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)
  114004 פיסיקה 2 לביולוגים      
  114014 מכניקה וגלים      
  114052 פיסיקה 2      
  114078 פיסיקה 2ל      


*** מקצועות קדם: בחינת סווג בפיסיקה חלק ב' - חשמל או פטור ממנה. מקצועות צמודים:(104013 ו- 104035) או 104032. אלקטרוסטטיקה, שדה ופוטנציאל חשמליים, הזרם החשמלי, השדות המלווים מטען נע, שדה מגנטי, השראות, משוואות מקסוול ופתרונם, מעגלי זרם חילופין. מבוא לגלים, נפיצה, שבירה, מהירות פזה וחבורה, תנע ואנרגיה של גל אלקטרומגנטי, קיטוב, התאבכות ועקיפה.


הערות
בקורס יינתנו שעתיים סדנא.
אחראי סדנא: גל גומפל.
מתרגל אחראי: גל גומפל.
מועדי בחינות 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ב 31.01.2022 א
  ב 28.02.2022 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
100 הנ.מזון 08:30-10:30 ב ד"ר מרטיסקאינן חנה הרצאה 10 11
323 פיסיקה 08:30-10:30 ד
620 פיסיקה 14:30-16:30 א מר מלר דניאל תרגול 11
 
100 הנ.מזון 08:30-10:30 ב ד"ר מרטיסקאינן חנה הרצאה 10 12
323 פיסיקה 08:30-10:30 ד
702 אולמן 14:30-16:30 ג מר ניצב יובל תרגול 12
 
100 הנ.מזון 08:30-10:30 ב ד"ר מרטיסקאינן חנה הרצאה 10 13
323 פיסיקה 08:30-10:30 ד
620 פיסיקה 08:30-10:30 ג מר מלר דניאל תרגול 13
 
100 הנ.מזון 08:30-10:30 ב ד"ר מרטיסקאינן חנה הרצאה 10 14
323 פיסיקה 08:30-10:30 ד
601 אולמן 08:30-10:30 ה מר גומפל גל תרגול 14
 
        ד"ר מרטיסקאינן חנה הרצאה 60 69
          תרגול 69


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר בתכנון מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 03/2020 , 2020/2021 קיץ תשפ"א
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1985 mcgraw-hill edward m. purcell electricity and magnetism (berkeley,vol.2)
1968 mcgraw-hill frank s. crawford jr. waves (berkely vol.3)

נערך בתאריך 01/12/2021 בשעה 14:04:31