מקצוע מידע על מקצוע : פיסיקה 2ממ - 114075 (Previous)

114075 - פיסיקה 2ממ
נקודות
זיכוי
5.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב+ג
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
6     2 4 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  113014 השלמות פיסיקה 2-סווג חלק ב'   (   מקצועות קדם
) 114071 פיסיקה 1מ ו -    
 
  104013 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת'       מקצועות צמודים
  104032 חשבון אינפיניטסימלי 2מ'      
  104035 משוואות דיפ' רגילות ואינפי 2ח'      
 
  114072 פיסיקה 2מ       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  114076 פיסיקה 2פ'      
  114249 פיסיקה 2 ר      
  115249 פיסיקה 2רל      
 
  114002 פיסיקה 2כ'       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)
  114004 פיסיקה 2 לביולוגים      
  114014 מכניקה וגלים      
  114052 פיסיקה 2      
  114078 פיסיקה 2ל      


*** מקצועות קדם: בחינת סווג בפיסיקה חלק ב' - חשמל או פטור ממנה. מקצועות צמודים:(104013 ו- 104035) או 104032. אלקטרוסטטיקה, שדה ופוטנציאל חשמליים, הזרם החשמלי, השדות המלווים מטען נע, שדה מגנטי, השראות, משוואות מקסוול ופתרונם, מעגלי זרם חילופין. מבוא לגלים, נפיצה, שבירה, מהירות פזה וחבורה, תנע ואנרגיה של גל אלקטרומגנטי, קיטוב, התאבכות ועקיפה.


הערות
הקורס מכיל שעתיים סדנא בתאום עם
הסטודנטים.
מתרגל אחראי:גל גומפל.
אחראי סדנא: גל גומפל.
מועדי בחינות 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א סמסטר קודם
חדר בניין שעת בחינה יום תאריך מועד
700
701
702
703
704
705
706
707
800
801
802
803
804
805
806
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
09:00-12:00 ד 21.07.2021 א
605
607
700
701
702
703
704
705
706
707
708
800
801
802
803
804
805
806
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
09:00-12:00 ד 13.10.2021 ב

מערכת שעות לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א סמסטר קודם
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
  סמינר' ב 10:30-12:30 ב פרופ' בונין גיא הרצאה 10 11
502 פיסיקה 08:30-10:30 ד
602 אולמן 12:30-14:30 א ליאת נמירובסקי תרגול 11
 
  סמינר' ב 10:30-12:30 ב פרופ' בונין גיא הרצאה 10 12
502 פיסיקה 08:30-10:30 ד
603 אולמן 12:30-14:30 א פרופ' כהן משה-ישי תרגול 12
 
  סמינר' ב 10:30-12:30 ב פרופ' בונין גיא הרצאה 10 13
502 פיסיקה 08:30-10:30 ד
708 אולמן 14:30-16:30 ג פרופ' כהן משה-ישי תרגול 13
 
  סמינר' ב 10:30-12:30 ב פרופ' בונין גיא הרצאה 10 14
502 פיסיקה 08:30-10:30 ד
708 אולמן 08:30-10:30 ה מר פצוק אנטולי תרגול 14
 
  סמינר' ב 10:30-12:30 ב פרופ' בונין גיא הרצאה 10 15
502 פיסיקה 08:30-10:30 ד
601 אולמן 14:30-16:30 ג מר פצוק אנטולי תרגול 15
 
1 פיסיקה 12:30-14:30 א פרופ' מרטיסקאינן חנה הרצאה 20 21
1 פיסיקה 08:30-10:30 ג
702 אולמן 08:30-10:30 ד ליאת נמירובסקי תרגול 21
 
1 פיסיקה 12:30-14:30 א פרופ' מרטיסקאינן חנה הרצאה 20 22
1 פיסיקה 08:30-10:30 ג
603 אולמן 12:30-14:30 ה פרופ' אילן גיל תרגול 22
 
1 פיסיקה 12:30-14:30 א פרופ' מרטיסקאינן חנה הרצאה 20 23
1 פיסיקה 08:30-10:30 ג
603 אולמן 08:30-10:30 ה פרופ' אילן גיל תרגול 23
 
1 פיסיקה 12:30-14:30 א פרופ' מרטיסקאינן חנה הרצאה 20 24
1 פיסיקה 08:30-10:30 ג
603 אולמן 10:30-12:30 ב פרופ' מלר דניאל תרגול 24
 
1 פיסיקה 12:30-14:30 א פרופ' מרטיסקאינן חנה הרצאה 20 25
1 פיסיקה 08:30-10:30 ג
601 אולמן 15:30-17:30 ב פרופ' מלר דניאל תרגול 25
 
        פרופ' בונין גיא הרצאה 60 69
          תרגול 69


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר בתכנון מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב
סמסטר נוכחי מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 03/2020 , 2020/2021 קיץ תשפ"א


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1985 mcgraw-hill edward m. purcell electricity and magnetism (berkeley,vol.2)
1968 mcgraw-hill frank s. crawford jr. waves (berkely vol.3)

נערך בתאריך 17/10/2021 בשעה 18:04:30