מקצוע מידע על מקצוע : פיסיקה 2ממ - 114075 (Current)

114075 - פיסיקה 2ממ
נקודות
זיכוי
5.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב+ג
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
6     2 4 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  113014 השלמות פיסיקה 2-סווג חלק ב'   (   מקצועות קדם
) 114071 פיסיקה 1מ ו -    
 
  104013 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת'       מקצועות צמודים
  104032 חשבון אינפיניטסימלי 2מ'      
  104035 משוואות דיפ' רגילות ואינפי 2ח'      
 
  114072 פיסיקה 2מ       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  114076 פיסיקה 2פ'      
  114249 פיסיקה 2 ר      
  115249 פיסיקה 2רל      
 
  114002 פיסיקה 2כ'       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)
  114004 פיסיקה 2 לביולוגים      
  114014 מכניקה וגלים      
  114052 פיסיקה 2      
  114078 פיסיקה 2ל      


*** מקצועות קדם: בחינת סווג בפיסיקה חלק ב' - חשמל או פטור ממנה. מקצועות צמודים:(104013 ו- 104035) או 104032. אלקטרוסטטיקה, שדה ופוטנציאל חשמליים, הזרם החשמלי, השדות המלווים מטען נע, שדה מגנטי, השראות, משוואות מקסוול ופתרונם, מעגלי זרם חילופין. מבוא לגלים, נפיצה, שבירה, מהירות פזה וחבורה, תנע ואנרגיה של גל אלקטרומגנטי, קיטוב, התאבכות ועקיפה.


הערות
בקורס יינתנו שעתיים סדנא.
אחראי סדנא: גל גומפל.
מתרגל אחראי: גל גומפל.
מועדי בחינות 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א
שעת בחינה יום תאריך מועד
  א 31.01.2021 א
  ד 03.03.2021 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
1 פיסיקה 08:30-10:30 ב פרופ. רוזן יורם הרצאה 10 11
1 פיסיקה 08:30-10:30 ד
600 אולמן 14:30-16:30 א מר פצוק אנטולי תרגול 11
 
1 פיסיקה 08:30-10:30 ב פרופ. רוזן יורם הרצאה 10 12
1 פיסיקה 08:30-10:30 ד
603 אולמן 14:30-16:30 ג מר פצוק אנטולי תרגול 12
 
1 פיסיקה 08:30-10:30 ב פרופ. רוזן יורם הרצאה 10 13
1 פיסיקה 08:30-10:30 ד
604 אולמן 08:30-10:30 ג גב ליאת נמירובסקי תרגול 13
 
1 פיסיקה 08:30-10:30 ב פרופ. רוזן יורם הרצאה 10 14
1 פיסיקה 08:30-10:30 ד
707 אולמן 08:30-10:30 ה מר גומפל גל תרגול 14
 
1 פיסיקה 08:30-10:30 ב פרופ. רוזן יורם הרצאה 10 15
1 פיסיקה 08:30-10:30 ד
800 אולמן 14:30-16:30 א גב ליאת נמירובסקי תרגול 15
 
        פרופ. רוזן יורם הרצאה 60 69
          תרגול 69


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 03/2019 , 2019/2020 קיץ תש"ף
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2019 , 2019/2020 אביב תש"ף


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1985 mcgraw-hill edward m. purcell electricity and magnetism (berkeley,vol.2)
1968 mcgraw-hill frank s. crawford jr. waves (berkely vol.3)

נערך בתאריך 23/10/2020 בשעה 08:53:40