מקצוע מידע על מקצוע : פיסיקה 2ממ - 114075 (Current)

114075 - פיסיקה 2ממ
נקודות
זיכוי
5.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב+ג
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
6     2 4 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  113014 השלמות פיסיקה 2-סווג חלק ב'   (   מקצועות קדם
) 114071 פיסיקה 1מ ו -    
 
  104013 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת'       מקצועות צמודים
  104032 חשבון אינפיניטסימלי 2מ'      
  104035 משוואות דיפ' רגילות ואינפי 2ח'      
 
  114072 פיסיקה 2מ       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  114076 פיסיקה 2פ'      
  114249 פיסיקה 2 ר      
  115249 פיסיקה 2רל      
 
  114002 פיסיקה 2כ'       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)
  114004 פיסיקה 2 לביולוגים      
  114014 מכניקה וגלים      
  114052 פיסיקה 2      
  114078 פיסיקה 2ל      


*** מקצועות קדם: בחינת סווג בפיסיקה חלק ב' - חשמל או פטור ממנה. מקצועות צמודים:(104013 ו- 104035) או 104032. אלקטרוסטטיקה, שדה ופוטנציאל חשמליים, הזרם החשמלי, השדות המלווים מטען נע, שדה מגנטי, השראות, משוואות מקסוול ופתרונם, מעגלי זרם חילופין. מבוא לגלים, נפיצה, שבירה, מהירות פזה וחבורה, תנע ואנרגיה של גל אלקטרומגנטי, קיטוב, התאבכות ועקיפה.


הערות
הקורס מכיל שעתיים סדנא בתאום עם
הסטודנטים.
מתרגל אחראי: גל גומפל.
אחראי סדנא:גל גומפל.
מועדי בחינות 02/2019 , 2019/2020 אביב תש"ף
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ג 21.07.2020 א
  ד 30.09.2020 ב

מערכת שעות לסמסטר 02/2019 , 2019/2020 אביב תש"ף
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
280 בנ.מאייר 10:30-12:30 ב ד"ר בונין גיא הרצאה 10 11
1 פיסיקה 08:30-10:30 ד
603 אולמן 12:30-14:30 א מר גומפל גל תרגול 11
 
280 בנ.מאייר 10:30-12:30 ב ד"ר בונין גיא הרצאה 10 12
1 פיסיקה 08:30-10:30 ד
204 אולמן 12:30-14:30 א גב ליאת נמירובסקי תרגול 12
 
280 בנ.מאייר 10:30-12:30 ב ד"ר בונין גיא הרצאה 10 13
1 פיסיקה 08:30-10:30 ד
604 אולמן 14:30-16:30 ג מר פצוק אנטולי תרגול 13
 
280 בנ.מאייר 10:30-12:30 ב ד"ר בונין גיא הרצאה 10 14
1 פיסיקה 08:30-10:30 ד
604 אולמן 08:30-10:30 ה מר אילן גיל תרגול 14
 
280 בנ.מאייר 10:30-12:30 ב ד"ר בונין גיא הרצאה 10 15
1 פיסיקה 08:30-10:30 ד
307 אולמן 14:30-16:30 ג מר מלר דניאל תרגול 15
 
1 פיסיקה 12:30-14:30 א פרופ. רוזן יורם הרצאה 20 21
1 פיסיקה 08:30-10:30 ג
306 אולמן 08:30-10:30 ד מר מלר דניאל תרגול 21
 
1 פיסיקה 12:30-14:30 א פרופ. רוזן יורם הרצאה 20 22
1 פיסיקה 08:30-10:30 ג
304 אולמן 12:30-14:30 ה מר אילן גיל תרגול 22
 
1 פיסיקה 12:30-14:30 א פרופ. רוזן יורם הרצאה 20 23
1 פיסיקה 08:30-10:30 ג
702 אולמן 08:30-10:30 ה מר פצוק אנטולי תרגול 23
 
1 פיסיקה 12:30-14:30 א פרופ. רוזן יורם הרצאה 20 24
1 פיסיקה 08:30-10:30 ג
104 אולמן 10:30-12:30 ב מר כהן משה-ישי תרגול 24
 
1 פיסיקה 12:30-14:30 א פרופ. רוזן יורם הרצאה 20 25
1 פיסיקה 08:30-10:30 ג
104 אולמן 15:30-17:30 ב מר כהן משה-ישי תרגול 25
 
        פרופ. רוזן יורם הרצאה 60 69
          תרגול 69


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר בתכנון מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2019 , 2019/2020 חורף תש"ף


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1985 mcgraw-hill edward m. purcell electricity and magnetism (berkeley,vol.2)
1968 mcgraw-hill frank s. crawford jr. waves (berkely vol.3)

נערך בתאריך 28/05/2020 בשעה 11:46:38