מקצוע מידע על מקצוע : פיסיקה 1פ" - 114074

114074 - פיסיקה 1פ'
נקודות
זיכוי
5.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      2 4 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  113013 השלמות פיסיקה 1-סווג חלק א'       מקצועות קדם
 
  104195 חשבון אינפיניטסימלי 1       מקצועות צמודים
  114020 מעבדה לפיסיקה 1מ'      
 
  114071 פיסיקה 1מ       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  114248 פיסיקה 1 ר      
  115248 פיסיקה 1רל      
 
  114003 פיסיקה 1 לביולוגים       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)
  114014 מכניקה וגלים      
  114051 פיסיקה 1      
  114077 פיסיקה 1ל      


מקצוע קדם: בחינת סיווג בפיסיקה חלק א' - מכניקה או פטור ממנה. חוקי ניוטון, טרנספורמציית גליליי. מערכות לא אינרציאליות. שימור אנרגיה, תנע קווי וזוויתי. מערכות רבות חלקיקים. דינמיקה של גוף צפיד. תנועה הרמונית מאולצת ומרוסנת. גרביטציה ותנועה קפלרית. פרצסיה. מכניקה יחסותית-טרנספומציות לורנץ לוקטורים של מקום-זמן ותנע-אנרגיה. טרנספורמציה של וקטור המהירות. דינמיקה יחסותית. פוטונים.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1973 mcgraw - hill kittel c mechanics
2003 חמו"ל אגמון דוד מכניקה קלאסית ויחסותית

נערך בתאריך 19/01/2022 בשעה 19:03:04