מקצוע מידע על מקצוע : פיסיקה 1פ" - 114074 (Current)

114074 - פיסיקה 1פ'
נקודות
זיכוי
5.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      2 4 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  113013 השלמות פיסיקה 1-סווג חלק א'       מקצועות קדם
 
  104195 חשבון אינפיניטסימלי 1       מקצועות צמודים
  114020 מעבדה לפיסיקה 1מ'      
 
  114071 פיסיקה 1מ       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  114248 פיסיקה 1 ר      
  115248 פיסיקה 1רל      
 
  114003 פיסיקה 1 לביולוגים       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)
  114014 מכניקה וגלים      
  114051 פיסיקה 1      
  114077 פיסיקה 1ל      


מקצוע קדם: בחינת סיווג בפיסיקה חלק א' - מכניקה או פטור ממנה. חוקי ניוטון, טרנספורמציית גליליי. מערכות לא אינרציאליות. שימור אנרגיה, תנע קווי וזוויתי. מערכות רבות חלקיקים. דינמיקה של גוף צפיד. תנועה הרמונית מאולצת ומרוסנת. גרביטציה ותנועה קפלרית. פרצסיה. מכניקה יחסותית-טרנספומציות לורנץ לוקטורים של מקום-זמן ותנע-אנרגיה. טרנספורמציה של וקטור המהירות. דינמיקה יחסותית. פוטונים.


הערות
מיועד לסטודנטים מפיסיקה,חשמל-פיסיקה
מתמטיקה-פיסיקה, חומרים-פיסיקה
וביורפו-פיסיקה.
קב 14- ברישום המוקדם עבור מסלולים:
בודקי תרגילים: איתי דוידוביץ,
אחראי סדנא: פרופ' דב לוין.
הסדנא תתקיים ביום ב' בין השעות:
30 : 30-10 : 08 באולם 001 בפקולטה
לפיזיקה.
א. סטרוגצקי.
מתרגל אחראי: גידי אלון.
מועדי בחינות 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ב 31.01.2022 א
  א 27.02.2022 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
323 פיסיקה 10:30-12:30 ג פרופ'ח פודולסקי דניאל הרצאה 10 11
323 פיסיקה 08:30-10:30 ה
    10:30-12:30 א ד"ר אלון גדעון תרגול 11
 
323 פיסיקה 10:30-12:30 ג פרופ'ח פודולסקי דניאל הרצאה 10 12
323 פיסיקה 08:30-10:30 ה
    10:30-12:30 א פרופ' דוידוביץ איתי תרגול 12
 
323 פיסיקה 10:30-12:30 ג פרופ'ח פודולסקי דניאל הרצאה 10 13
323 פיסיקה 08:30-10:30 ה
    10:30-12:30 ב מר פירנקו רז תרגול 13
 
323 פיסיקה 10:30-12:30 ג פרופ'ח פודולסקי דניאל הרצאה 10 14
323 פיסיקה 08:30-10:30 ה
    10:30-12:30 ב פרופ' סטרוגצקי אלון תרגול 14


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1973 mcgraw - hill kittel c mechanics
2003 חמו"ל אגמון דוד מכניקה קלאסית ויחסותית

נערך בתאריך 21/09/2021 בשעה 05:29:44