מקצוע מידע על מקצוע : פיסיקה 3ח" - 114073 (Previous)

114073 - פיסיקה 3ח'
נקודות
זיכוי
3.5
 
ניתן
בסמסטר
א+ב+ג
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
6     1 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104131 משוואות דיפרנציאליות רגילות/ח   (   מקצועות קדם
) 114075 פיסיקה 2ממ ו -    
  104131 משוואות דיפרנציאליות רגילות/ח   ( או
) 114076 פיסיקה 2פ' ו -    
  104135 משוואות דפרנציאליות רגילות ת'   ( או
) 114075 פיסיקה 2ממ ו -    
  104135 משוואות דפרנציאליות רגילות ת'   ( או
) 114076 פיסיקה 2פ' ו -    
  104035 משוואות דיפ' רגילות ואינפי 2ח'   ( או
) 114075 פיסיקה 2ממ ו -    
  104035 משוואות דיפ' רגילות ואינפי 2ח'   ( או
) 114076 פיסיקה 2פ' ו -    
 
  104223 מד"ח וטורי פוריה       מקצועות צמודים
 
  114065 פיסיקה 102       מקצועות ללא זיכוי נוסף
 
  114014 מכניקה וגלים       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)
  114053 פיסיקה 3      
  114054 פיסיקה 3      
  114099 פיסיקה 3ב'      
 
  115203 פיסיקה קוונטית 1       מקצועות מכילים


דואליות גל-חלקיק: אפקט פוטואלקטרי, קרינת x, פיזור בראג, גלי דה-ברולי, עיקרון אי-הוודאות של הייזנברג. מבנה האטום: פיזור רתרפורד, ספקטרום אטומי, מודל האטום לפי בוהר. יסודות תורת הקוונטים: משוואת שרדינגר, בור פוטנציאל חד-מימדי, אוסצילטור הרמוני, בעיות פיזור, מינהור, חלקיק בתיבה, ניוון, הנחות יסוד של תורת הקוונטים, אופרטורים, יחסי חילוף, סימון דיראק, תורת ההפרעות. פיזיקה אטומית: אטום המימן לפי שרדינגר, ספין ונסוי שטרן-גרלך, אפקט זימן, עקרון האיסור של פאולי, אטומים מרובי אלקטרונים והטבלה המחזורית.


הערות
מתרגלת אחראית: חיה ברוך.
בודק תרגילים: גל נס.
מועדי בחינות 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א סמסטר קודם
חדר בניין שעת בחינה יום תאריך מועד
801
802
803
804
805
806
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
17:00-20:00 ה 15.07.2021 א
701
702
703
704
705
706
707
708
805
806
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
13:00-16:00 ה 14.10.2021 ב

מערכת שעות לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א סמסטר קודם
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
702 אולמן 08:30-10:30 ב ד"ר מיקוליצקי זיו הרצאה 10 11
702 אולמן 11:30-12:30 ה
701 אולמן 12:30-13:30 א גב ברוך חיה תרגול 11
 
702 אולמן 08:30-10:30 ב ד"ר מיקוליצקי זיו הרצאה 10 12
702 אולמן 11:30-12:30 ה
502 פיסיקה 11:30-12:30 ד מר בלומנטל אליה תרגול 12
 
702 אולמן 08:30-10:30 ב ד"ר מיקוליצקי זיו הרצאה 10 13
702 אולמן 11:30-12:30 ה
503 אולמן 11:30-12:30 ד מר פרי אמוץ תרגול 13
 
702 אולמן 08:30-10:30 ב ד"ר מיקוליצקי זיו הרצאה 10 14
702 אולמן 11:30-12:30 ה
603 אולמן 10:30-11:30 ה מר פרי אמוץ תרגול 14
 
702 אולמן 08:30-10:30 ב ד"ר מיקוליצקי זיו הרצאה 10 15
702 אולמן 11:30-12:30 ה
602 אולמן 12:30-13:30 ג מר בלומנטל אליה תרגול 15
 
        ד"ר מיקוליצקי זיו הרצאה 60 69
          תרגול 69


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר בתכנון מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב
סמסטר נוכחי מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב

נערך בתאריך 23/09/2021 בשעה 17:01:01