מקצוע מידע על מקצוע : פיסיקה 3ח" - 114073 (Previous)

114073 - פיסיקה 3ח'
נקודות
זיכוי
3.5
 
ניתן
בסמסטר
א+ב+ג
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
6     1 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104131 משואות דיפרנציאליות רגילות/ח   (   מקצועות קדם
) 114075 פיסיקה 2ממ ו -    
  104131 משואות דיפרנציאליות רגילות/ח   ( או
) 114076 פיסיקה 2פ' ו -    
  104135 משוואות דפרנציאליות רגילות ת'   ( או
) 114075 פיסיקה 2ממ ו -    
  104135 משוואות דפרנציאליות רגילות ת'   ( או
) 114076 פיסיקה 2פ' ו -    
  104035 משוואות דיפ' רגילות ואינפי 2ח'   ( או
) 114075 פיסיקה 2ממ ו -    
  104035 משוואות דיפ' רגילות ואינפי 2ח'   ( או
) 114076 פיסיקה 2פ' ו -    
 
  104223 מד"ח וטורי פוריה       מקצועות צמודים
 
  114065 פיסיקה 102       מקצועות ללא זיכוי נוסף
 
  114014 מכניקה וגלים       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)
  114053 פיסיקה 3      
  114054 פיסיקה 3      
  114099 פיסיקה 3ב'      
 
  115203 פיסיקה קוונטית 1       מקצועות מכילים


דואליות גל-חלקיק: אפקט פוטואלקטרי, קרינת x, פיזור בראג, גלי דה-ברולי, עיקרון אי-הוודאות של הייזנברג. מבנה האטום: פיזור רתרפורד, ספקטרום אטומי, מודל האטום לפי בוהר. יסודות תורת הקוונטים: משוואת שרדינגר, בור פוטנציאל חד-מימדי, אוסצילטור הרמוני, בעיות פיזור, מינהור, חלקיק בתיבה, ניוון, הנחות יסוד של תורת הקוונטים, אופרטורים, יחסי חילוף, סימון דיראק, תורת ההפרעות. פיזיקה אטומית: אטום המימן לפי שרדינגר, ספין ונסוי שטרן-גרלך, אפקט זימן, עקרון האיסור של פאולי, אטומים מרובי אלקטרונים והטבלה המחזורית.


הערות
מתרגל אחראי: יבגני גרישין.
בודק תרגילים:גל נס.
מועדי בחינות 02/2019 , 2019/2020 אביב תש"ף סמסטר קודם
חדר בניין שעת בחינה יום תאריך מועד
600
601
602
603
604
605
700
701
702
703
704
705
706
707
708
805
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
13:00-16:00 א 02.08.2020 א
501
502
503
504
505
506
601
320
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
חדרי זום
09:00-12:00 ג 13.10.2020 ב

מערכת שעות לסמסטר 02/2019 , 2019/2020 אביב תש"ף סמסטר קודם
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
1 פיסיקה 08:30-10:30 ב ד"ר מיקוליצקי זיו הרצאה 10 11
1 פיסיקה 11:30-12:30 ה
803 אולמן 12:30-13:30 א   תרגול 11
 
1 פיסיקה 08:30-10:30 ב ד"ר מיקוליצקי זיו הרצאה 10 12
1 פיסיקה 11:30-12:30 ה
204 אולמן 11:30-12:30 ד   תרגול 12
 
1 פיסיקה 08:30-10:30 ב ד"ר מיקוליצקי זיו הרצאה 10 13
1 פיסיקה 11:30-12:30 ה
151 בלומפילד 11:30-12:30 ד מר זינאתי יוסף תרגול 13
 
1 פיסיקה 08:30-10:30 ב ד"ר מיקוליצקי זיו הרצאה 10 14
1 פיסיקה 11:30-12:30 ה
604 אולמן 10:30-11:30 ה מר זינאתי יוסף תרגול 14
 
1 פיסיקה 08:30-10:30 ב ד"ר מיקוליצקי זיו הרצאה 10 15
1 פיסיקה 11:30-12:30 ה
103 אולמן 12:30-13:30 ג מר גרישין יבגני תרגול 15


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר נוכחי מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א

נערך בתאריך 27/09/2020 בשעה 14:22:49