מקצוע מידע על מקצוע : פיסיקה 3ח" - 114073

114073 - פיסיקה 3ח'
נקודות
זיכוי
3.5
 
ניתן
בסמסטר
א+ב+ג
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
6     1 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104131 משואות דיפרנציאליות רגילות/ח   (   מקצועות קדם
) 114075 פיסיקה 2ממ ו -    
  104131 משואות דיפרנציאליות רגילות/ח   ( או
) 114076 פיסיקה 2פ' ו -    
  104135 משוואות דפרנציאליות רגילות ת'   ( או
) 114075 פיסיקה 2ממ ו -    
  104135 משוואות דפרנציאליות רגילות ת'   ( או
) 114076 פיסיקה 2פ' ו -    
  104035 משוואות דיפ' רגילות ואינפי 2ח'   ( או
) 114075 פיסיקה 2ממ ו -    
  104035 משוואות דיפ' רגילות ואינפי 2ח'   ( או
) 114076 פיסיקה 2פ' ו -    
 
  104223 מד"ח וטורי פוריה       מקצועות צמודים
 
  114065 פיסיקה 102       מקצועות ללא זיכוי נוסף
 
  114014 מכניקה וגלים       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)
  114053 פיסיקה 3      
  114054 פיסיקה 3      
  114099 פיסיקה 3ב'      
 
  115203 פיסיקה קוונטית 1       מקצועות מכילים


דואליות גל-חלקיק: אפקט פוטואלקטרי, קרינת x, פיזור בראג, גלי דה-ברולי, עיקרון אי-הוודאות של הייזנברג. מבנה האטום: פיזור רתרפורד, ספקטרום אטומי, מודל האטום לפי בוהר. יסודות תורת הקוונטים: משוואת שרדינגר, בור פוטנציאל חד-מימדי, אוסצילטור הרמוני, בעיות פיזור, מינהור, חלקיק בתיבה, ניוון, הנחות יסוד של תורת הקוונטים, אופרטורים, יחסי חילוף, סימון דיראק, תורת ההפרעות. פיזיקה אטומית: אטום המימן לפי שרדינגר, ספין ונסוי שטרן-גרלך, אפקט זימן, עקרון האיסור של פאולי, אטומים מרובי אלקטרונים והטבלה המחזורית.


הערות
בודק תרגילים: גל נס.
מתרגל אחראי: אלמוג דנציג.
מועדי בחינות 01/2019 , 2019/2020 חורף תש"ף סמסטר
חדר בניין שעת בחינה יום תאריך מועד
701
703
704
705
801
802
803
804
805
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
09:00-12:00 ג 18.02.2020 א
802
803
804
805
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
09:00-12:00 ה 20.08.2020 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2019 , 2019/2020 חורף תש"ף סמסטר
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
1 פיסיקה 12:30-14:30 ב ד"ר מיקוליצקי זיו הרצאה 10 11
9 בלומפילד 11:30-12:30 ד
504 אולמן 13:30-14:30 א מר אילן גיל תרגול 11
 
1 פיסיקה 12:30-14:30 ב ד"ר מיקוליצקי זיו הרצאה 10 12
9 בלומפילד 11:30-12:30 ד
503 אולמן 13:30-14:30 א מר דנציג אלמוג תרגול 12
 
1 פיסיקה 12:30-14:30 ב ד"ר מיקוליצקי זיו הרצאה 10 13
9 בלומפילד 11:30-12:30 ד
504 אולמן 09:30-10:30 ה מר אילן גיל תרגול 13
 
1 פיסיקה 12:30-14:30 ב ד"ר מיקוליצקי זיו הרצאה 10 14
9 בלומפילד 11:30-12:30 ד
307 אולמן 15:30-16:30 ג מר דנציג אלמוג תרגול 14
 
1 פיסיקה 12:30-14:30 ב ד"ר מיקוליצקי זיו הרצאה 10 15
9 בלומפילד 11:30-12:30 ד
501 אולמן 12:30-13:30 ה מר דנציג אלמוג תרגול 15
 
        ד"ר מיקוליצקי זיו הרצאה 60 69
          תרגול 69


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר נוכחי מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2019 , 2019/2020 אביב תש"ף

נערך בתאריך 30/09/2020 בשעה 11:07:47