מקצוע מידע על מקצוע : פיסיקה 3ח" - 114073 (Previous)

114073 - פיסיקה 3ח'
נקודות
זיכוי
3.5
 
ניתן
בסמסטר
א+ב+ג
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
6     1 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104131 משואות דיפרנציאליות רגילות/ח   (   מקצועות קדם
) 114075 פיסיקה 2ממ ו -    
  104131 משואות דיפרנציאליות רגילות/ח   ( או
) 114076 פיסיקה 2פ' ו -    
  104135 משוואות דפרנציאליות רגילות ת'   ( או
) 114075 פיסיקה 2ממ ו -    
  104135 משוואות דפרנציאליות רגילות ת'   ( או
) 114076 פיסיקה 2פ' ו -    
  104035 משוואות דיפ' רגילות ואינפי 2ח'   ( או
) 114075 פיסיקה 2ממ ו -    
  104035 משוואות דיפ' רגילות ואינפי 2ח'   ( או
) 114076 פיסיקה 2פ' ו -    
 
  104223 מד"ח וטורי פוריה       מקצועות צמודים
 
  114065 פיסיקה 102       מקצועות ללא זיכוי נוסף
 
  114014 מכניקה וגלים       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)
  114053 פיסיקה 3      
  114054 פיסיקה 3      
  114099 פיסיקה 3ב'      
 
  115203 פיסיקה קוונטית 1       מקצועות מכילים


דואליות גל-חלקיק: אפקט פוטואלקטרי, קרינת x, פיזור בראג, גלי דה-ברולי, עיקרון אי-הוודאות של הייזנברג. מבנה האטום: פיזור רתרפורד, ספקטרום אטומי, מודל האטום לפי בוהר. יסודות תורת הקוונטים: משוואת שרדינגר, בור פוטנציאל חד-מימדי, אוסצילטור הרמוני, בעיות פיזור, מינהור, חלקיק בתיבה, ניוון, הנחות יסוד של תורת הקוונטים, אופרטורים, יחסי חילוף, סימון דיראק, תורת ההפרעות. פיזיקה אטומית: אטום המימן לפי שרדינגר, ספין ונסוי שטרן-גרלך, אפקט זימן, עקרון האיסור של פאולי, אטומים מרובי אלקטרונים והטבלה המחזורית.


הערות
בודק תרגילים: גל נס.
מתרגל אחראי: אלמוג דנציג.
מועדי בחינות 01/2019 , 2019/2020 חורף תש"ף סמסטר קודם
חדר בניין שעת בחינה יום תאריך מועד
701
703
704
705
801
802
803
804
805
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
09:00-12:00 ג 18.02.2020 א
305
501
502
503
504
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
09:00-12:00 א 15.03.2020 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2019 , 2019/2020 חורף תש"ף סמסטר קודם
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
1 פיסיקה 12:30-14:30 ב ד"ר מיקוליצקי זיו הרצאה 10 11
9 בלומפילד 11:30-12:30 ד
504 אולמן 13:30-14:30 א מר אילן גיל תרגול 11
 
1 פיסיקה 12:30-14:30 ב ד"ר מיקוליצקי זיו הרצאה 10 12
9 בלומפילד 11:30-12:30 ד
503 אולמן 13:30-14:30 א מר דנציג אלמוג תרגול 12
 
1 פיסיקה 12:30-14:30 ב ד"ר מיקוליצקי זיו הרצאה 10 13
9 בלומפילד 11:30-12:30 ד
504 אולמן 09:30-10:30 ה מר אילן גיל תרגול 13
 
1 פיסיקה 12:30-14:30 ב ד"ר מיקוליצקי זיו הרצאה 10 14
9 בלומפילד 11:30-12:30 ד
307 אולמן 15:30-16:30 ג מר דנציג אלמוג תרגול 14
 
1 פיסיקה 12:30-14:30 ב ד"ר מיקוליצקי זיו הרצאה 10 15
9 בלומפילד 11:30-12:30 ד
501 אולמן 12:30-13:30 ה מר דנציג אלמוג תרגול 15
 
        ד"ר מיקוליצקי זיו הרצאה 60 69
          תרגול 69


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר בתכנון מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א
סמסטר נוכחי מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2019 , 2019/2020 אביב תש"ף

נערך בתאריך 28/05/2020 בשעה 09:47:58