מקצוע מידע על מקצוע : פיסיקה 3ח" - 114073 (Current)

114073 - פיסיקה 3ח'
נקודות
זיכוי
3.5
 
ניתן
בסמסטר
א+ב+ג
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
6     1 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104131 משוואות דיפרנציאליות רגילות ח'   (   מקצועות קדם
) 114075 פיסיקה 2ממ ו -    
  104131 משוואות דיפרנציאליות רגילות ח'   ( או
) 114076 פיסיקה 2פ' ו -    
  104135 משוואות דפרנציאליות רגילות ת'   ( או
) 114075 פיסיקה 2ממ ו -    
  104135 משוואות דפרנציאליות רגילות ת'   ( או
) 114076 פיסיקה 2פ' ו -    
  104035 משוואות דיפ' רגילות ואינפי 2ח'   ( או
) 114075 פיסיקה 2ממ ו -    
  104035 משוואות דיפ' רגילות ואינפי 2ח'   ( או
) 114076 פיסיקה 2פ' ו -    
  104136 משוואות דיפרנציאליות רגילות מ'   ( או
) 114075 פיסיקה 2ממ ו -    
  104136 משוואות דיפרנציאליות רגילות מ'   ( או
) 114076 פיסיקה 2פ' ו -    
  104285 משוואות דיפרנציאליות רגילות א'   ( או
) 114075 פיסיקה 2ממ ו -    
 
  104214 טורי פורייה והתמרות אינטגרליות       מקצועות צמודים
  104220 משוואות דפרנציאליות חלקיות ת'      
  104223 מד"ח וטורי פוריה      
 
  114065 פיסיקה 102       מקצועות ללא זיכוי נוסף
 
  114014 מכניקה וגלים       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)
  114053 פיסיקה 3      
  114054 פיסיקה 3      
  114099 פיסיקה 3ב'      
 
  115203 פיסיקה קוונטית 1       מקצועות מכילים


דואליות גל-חלקיק: אפקט פוטואלקטרי, קרינת x, פיזור בראג, גלי דה-ברולי, עיקרון אי-הוודאות של הייזנברג. מבנה האטום: פיזור רתרפורד, ספקטרום אטומי, מודל האטום לפי בוהר. יסודות תורת הקוונטים: משוואת שרדינגר, בור פוטנציאל חד-מימדי, אוסצילטור הרמוני, בעיות פיזור, מינהור, חלקיק בתיבה, ניוון, הנחות יסוד של תורת הקוונטים, אופרטורים, יחסי חילוף, סימון דיראק, תורת ההפרעות. פיזיקה אטומית: אטום המימן לפי שרדינגר, ספין ונסוי שטרן-גרלך, אפקט זימן, עקרון האיסור של פאולי, אטומים מרובי אלקטרונים והטבלה המחזורית.


הערות
מתרגל אחראי:עמית קם.
בודק תרגילים:זאב צוקרמן.
סדנת רשות לבחירה:
ימי ה' ,14.30-16.30, פיסיקה 1
מתרגל סדנה: מר קם עמית
מועדי בחינות 02/2022 , 2022/2023 אביב תשפ"ג
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ו 21.07.2023 א
  ב 16.10.2023 ב

מערכת שעות לסמסטר 02/2022 , 2022/2023 אביב תשפ"ג
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
1 פיסיקה 08:30-10:30 ב ד"ר מרטיסקאינן חנה הרצאה 10 11
1 פיסיקה 11:30-12:30 ה
203 אולמן 12:30-13:30 א גב חיים עדי תרגול 11
 
1 פיסיקה 08:30-10:30 ב ד"ר מרטיסקאינן חנה הרצאה 10 12
1 פיסיקה 11:30-12:30 ה
203 אולמן 14:30-15:30 ג מר וישניבסקי רון תרגול 12
 
1 פיסיקה 08:30-10:30 ב ד"ר מרטיסקאינן חנה הרצאה 10 13
1 פיסיקה 11:30-12:30 ה
1 פיסיקה 11:30-12:30 ד מר קם עמית תרגול 13
 
1 פיסיקה 08:30-10:30 ב ד"ר מרטיסקאינן חנה הרצאה 10 14
1 פיסיקה 11:30-12:30 ה
203 אולמן 10:30-11:30 ה מר וישניבסקי רון תרגול 14


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2022 , 2022/2023 חורף תשפ"ג

נערך בתאריך 03/02/2023 בשעה 06:00:11