מקצוע מידע על מקצוע : פיסיקה 2מ - 114072

114072 - פיסיקה 2מ
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
4.5
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
6     1 4 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  113014 השלמות פיסיקה 2-סווג חלק ב'   (   מקצועות קדם
) 114071 פיסיקה 1מ ו -    
 
  104011 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ'       מקצועות צמודים
 
  114064 פיסיקה 101       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  114075 פיסיקה 2ממ      
  114249 פיסיקה 2 ר      
 
  114002 פיסיקה 2כ'       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)
  114004 פיסיקה 2 לביולוגים      
  114014 מכניקה וגלים      
  114052 פיסיקה 2      


***מקצועות קדם: בחינת סווג בפיסיקה חלק ב' - חשמל או פטור ממנה. אלקטרוסטטיקה, שדה ופוטנציאל חשמליים, הזרם החשמלי, השדות המלווים מטען נע, שדה מגנטי, השראות, משוואות מקסוול, מעגלי זרם חילופין, שדות בחמר מבוא לגלים, נפיצה, שבירה, מהירויות פזה וחבורה, תנע ואנרגיה של גל אלקטרומגנטי, קטוב, התאבכות ועקיפה.


נערך בתאריך 17/10/2021 בשעה 19:12:25