מקצוע מידע על מקצוע : פיסיקה 1מ - 114071 (Current)

114071 - פיסיקה 1מ
נקודות
זיכוי
3.5
 
ניתן
בסמסטר
א+ב+ג
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
6     1 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  113013 השלמות פיסיקה 1-סווג חלק א'       מקצועות קדם
 
  104195 חשבון אינפיניטסימלי 1       מקצועות צמודים
 
  114064 פיסיקה 101       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  114074 פיסיקה 1פ'      
  114248 פיסיקה 1 ר      
  115248 פיסיקה 1רל      
 
  114001 פיסיקה 1כ'       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)
  114003 פיסיקה 1 לביולוגים      
  114014 מכניקה וגלים      
  114051 פיסיקה 1      
  114077 פיסיקה 1ל      
 
  114014 מכניקה וגלים       מקצועות מכילים


***מקצועות קדם: בחינת סווג בפיסיקה חלק א' - מכניקה או פטור ממנה.*** מכניקה קלסית- חוקי ניוטון. דינמיקה של חלקיק. טרנספורמצית גליליי. תאור תנועה במערכות לא-אינרציאליות. חוקי השימור של האנרגיה, התנע הקוי והתנע הזויתי. מערכות רבות חלקיקים. דינמיקה של גוף צפיד. אוסצילטור הרמוני. גרביטציה. מכניקה יחסותית - טרנספורמציות לורנץ לוקטורים של מקום-זמן ותנע-אנרגיה טרנספורמציה של וקטור המהירות. דינמיקה יחסותית. חלקיקים עם מסת מנוחה השווה לאפס.


הערות
קבוצה 14 למסלול אווירו-פיזיקה ברישום
מוקדם.
====================================
לכל הרצאה תינתן שעה נוספת לצורך
תיגבור והשלמות בתאום עם המתרגל
האחראי.
====================================
מתרגל אחראי:אלכסנדרה בקמן.
אחראי סדנא:
מועדי בחינות 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ב 31.01.2022 א
  א 27.02.2022 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    10:30-12:30 ב ד"ר מרטיסקאינן חנה הרצאה 10 11
    10:30-11:30 ה
    11:30-12:30 ה ד"ר בקמן אלכסנדרה תרגול 11
 
    10:30-12:30 ב ד"ר מרטיסקאינן חנה הרצאה 10 13
    10:30-11:30 ה
    14:30-15:30 ג מר בלומנטל אליה תרגול 13
 
    10:30-12:30 ב ד"ר מרטיסקאינן חנה הרצאה 10 15
    10:30-11:30 ה
    14:30-15:30 ד מר פרי אמוץ תרגול 15
 
    10:30-12:30 ב ד"ר מרטיסקאינן חנה הרצאה 10 16
    10:30-11:30 ה
    16:30-17:30 ג מר בלומנטל אליה תרגול 16
 
    16:30-18:30 ג פרופ' רוזן יורם הרצאה 20 22
    16:30-17:30 ד
    17:30-18:30 ד מר פרי אמוץ תרגול 22
 
    16:30-18:30 ג פרופ' רוזן יורם הרצאה 20 23
    16:30-17:30 ד
    10:30-11:30 ה ד"ר בקמן אלכסנדרה תרגול 23
 
    16:30-18:30 ג פרופ' רוזן יורם הרצאה 20 24
    16:30-17:30 ד
    16:30-17:30 א מר דרינגר אסף תרגול 24
 
    16:30-18:30 ג פרופ' רוזן יורם הרצאה 20 25
    16:30-17:30 ד
    10:30-11:30 ב מר דרינגר אסף תרגול 25
 
    16:30-18:30 ג פרופ' רוזן יורם הרצאה 20 26
    16:30-17:30 ד
    11:30-12:30 א ד"ר בקמן אלכסנדרה תרגול 26
 
    16:30-18:30 ג פרופ' רוזן יורם הרצאה 20 27
    16:30-17:30 ד
    11:30-12:30 ה מר דרינגר אסף תרגול 27


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר בתכנון מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 03/2020 , 2020/2021 קיץ תשפ"א
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א

נערך בתאריך 21/09/2021 בשעה 05:20:32