מקצוע מידע על מקצוע : פיסיקה 1מ - 114071 (Current)

114071 - פיסיקה 1מ
נקודות
זיכוי
3.5
 
ניתן
בסמסטר
א+ב+ג
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
6     1 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  113013 השלמות פיסיקה 1-סווג חלק א'       מקצועות קדם
 
  104031 חשבון אינפיניטסימלי 1מ'       מקצועות צמודים
  104036 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1ת'      
 
  114064 פיסיקה 101       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  114074 פיסיקה 1פ'      
  114248 פיסיקה 1 ר      
  115248 פיסיקה 1רל      
 
  114001 פיסיקה 1כ'       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)
  114003 פיסיקה 1 לביולוגים      
  114014 מכניקה וגלים      
  114051 פיסיקה 1      
  114077 פיסיקה 1ל      
 
  114014 מכניקה וגלים       מקצועות מכילים


***מקצועות קדם: בחינת סווג בפיסיקה חלק א' - מכניקה או פטור ממנה.*** מכניקה קלסית- חוקי ניוטון. דינמיקה של חלקיק. טרנספורמצית גליליי. תאור תנועה במערכות לא-אינרציאליות. חוקי השימור של האנרגיה, התנע הקוי והתנע הזויתי. מערכות רבות חלקיקים. דינמיקה של גוף צפיד. אוסצילטור הרמוני. גרביטציה. מכניקה יחסותית - טרנספורמציות לורנץ לוקטורים של מקום-זמן ותנע-אנרגיה טרנספורמציה של וקטור המהירות. דינמיקה יחסותית. חלקיקים עם מסת מנוחה השווה לאפס.


הערות
מתרגל אחראי:רון בסלר.
מועדי בחינות 02/2022 , 2022/2023 אביב תשפ"ג
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ה 20.07.2023 א
  ה 28.09.2023 ב

מערכת שעות לסמסטר 02/2022 , 2022/2023 אביב תשפ"ג
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    10:30-12:30 א ד"ר בקמן אלכסנדרה הרצאה 10 12
1 סגו 08:30-09:30 ד
606 אולמן 09:30-10:30 ד מר דרינגר אסף תרגול 12
 
    10:30-12:30 א ד"ר בקמן אלכסנדרה הרצאה 10 13
1 סגו 08:30-09:30 ד
503 אולמן 12:30-13:30 ג מר דרינגר אסף תרגול 13
 
    10:30-12:30 א ד"ר בקמן אלכסנדרה הרצאה 10 14
1 סגו 08:30-09:30 ד
503 אולמן 14:30-15:30 ג מר דרינגר אסף תרגול 14
 
1 פיסיקה 12:30-14:30 ג ד"ר מרטיסקאינן חנה הרצאה 20 21
1 פיסיקה 10:30-11:30 ה
606 אולמן 14:30-15:30 א מר נורדי ג'וליאן תרגול 21
 
1 פיסיקה 12:30-14:30 ג ד"ר מרטיסקאינן חנה הרצאה 20 23
1 פיסיקה 10:30-11:30 ה
606 אולמן 15:30-16:30 ב מר נורדי ג'וליאן תרגול 23
 
1 פיסיקה 12:30-14:30 ג ד"ר מרטיסקאינן חנה הרצאה 20 25
1 פיסיקה 10:30-11:30 ה
504 אולמן 11:30-12:30 ה מר בסלר רון תרגול 25


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2022 , 2022/2023 חורף תשפ"ג

נערך בתאריך 03/02/2023 בשעה 05:54:53