מקצוע מידע על מקצוע : פיסיקה 101 - 114064

114064 - פיסיקה 101
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
4.5
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4     1 4 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  113013 השלמות פיסיקה 1-סווג חלק א'   (   מקצועות קדם
) 113014 השלמות פיסיקה 2-סווג חלק ב' ו -    
 
  104003 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1       מקצועות צמודים
  104010 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1מ'      
 
  114071 פיסיקה 1מ       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  114072 פיסיקה 2מ      
 
  114051 פיסיקה 1       מקצועות מכילים
  114052 פיסיקה 2      


מכניקה ניוטונית: חוקי התנועה של ניוטון במערכות אינרציאליות, במערכות מואצות. אנרגיה פוטנציאלית, שימור האנרגיה המכנית. מערכת מרכז המסה, מסה משתנה. תנע זויתי, תנועה הרמונית. חשמל ומגנטיות: אלקטרוסטטיקה, שדה חשמלי, חוק גאוס, פוטנציאל, קבלים, חוק אום, שדה מגנטי, חוק אמפר, חוק פרדי, זרם חילופין, משוואות מקסוול. גלים: גלים מכניים, גלי רוחב במיתר, החזרה והעברה, מהירות פזה ומהירות חבורה, עקיפה והתאבכות, גלים אלקטרומגנטיים בריק, אנרגיה ותנע, קיטוב.
ספרי לימוד
מוציא לאור מחברים ספר
  halliday resnick physics, part 1 and 2

נערך בתאריך 17/10/2021 בשעה 19:07:59