מקצוע מידע על מקצוע : פיסיקה 3 - 114054

114054 - פיסיקה 3
נקודות
זיכוי
3.5
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      1 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  114052 פיסיקה 2       מקצועות קדם
  114075 פיסיקה 2ממ     או
 
  114053 פיסיקה 3       מקצועות ללא זיכוי נוסף
 
  114014 מכניקה וגלים       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)
  114065 פיסיקה 102      
  114099 פיסיקה 3ב'      
 
  114073 פיסיקה 3ח'       מקצועות מכילים


רקע ויסודות המכניקה הקונטית - תכונות חלקיקיות של אור, תכונות גליות של חומר, קונטיזציה של קרינה ואנרגיה. מודל האטום של בוהר, גילוי הגרעין ע"י רתרפורד, פונקצית גל ומשואות שרדינגר - הגישה ההסתברותית, פתרון משואת שרדינגר לחלקיק חופשי ובנוכחות פוטנציאלים שונים. תאור קונטי של אטום המימן, אטומים רבי אלקטרונים והטבלה המחזורית. מצב מוצק - מבנה המוצק, מודל אלקטרונים חפשיים, מבנה פסים, מוליכים, מבדדים, ומוליכים למחצה. גרעין - מבנה הגרעין, כוחות גרעיניים ואנרגית קשר, רדיואקטיביות, ראקציות גרעיניות, ביקוע, מיזוג ואנרגיה גרעינית. חלקיקים יסודיים - חלקיקים ואנטי חלקיקים, חוקי שימור, מיון חלקיקים, הכוחות הבסיסיים בטבע. אסטרופיסיקה וקוסמולוגיה - התפתחות כוכבים ובריאת היקום.


הערות
מתרגלת אחראית: הדיל ח'מיס.
תר 14+12- ילמדו יחד באולמן .502
לנוחיותכם, נפתח תרגיל חדש 15
ביום ג' .13.30-14.30
מועדי בחינות 01/2019 , 2019/2020 חורף תש"ף סמסטר
חדר בניין שעת בחינה יום תאריך מועד
300
301
302
303
304
305
306
307
311
312
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
13:00-16:00 ג 04.02.2020 א
300
301
302
303
307
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
09:00-12:00 ו 28.02.2020 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2019 , 2019/2020 חורף תש"ף סמסטר
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
280 בנ.מאייר 12:30-14:30 ב פרופ/ח עכאשה מוחמד הרצאה 10 11
1 פיסיקה 11:30-12:30 ד
503 אולמן 15:30-16:30 א גב ח'מיס הדיל תרגול 11
 
280 בנ.מאייר 12:30-14:30 ב פרופ/ח עכאשה מוחמד הרצאה 10 12
1 פיסיקה 11:30-12:30 ד
    16:30-17:30 ג גב ח'מיס הדיל תרגול 12
 
280 בנ.מאייר 12:30-14:30 ב פרופ/ח עכאשה מוחמד הרצאה 10 13
1 פיסיקה 11:30-12:30 ד
503 אולמן 10:30-11:30 ד גב כריף מיטל תרגול 13
 
280 בנ.מאייר 12:30-14:30 ב פרופ/ח עכאשה מוחמד הרצאה 10 14
1 פיסיקה 11:30-12:30 ד
502 אולמן 16:30-17:30 ג גב ח'מיס הדיל תרגול 14
 
280 בנ.מאייר 12:30-14:30 ב פרופ/ח עכאשה מוחמד הרצאה 10 15
1 פיסיקה 11:30-12:30 ד
507 אולמן 13:30-14:30 ג   תרגול 15
 
        פרופ/ח עכאשה מוחמד הרצאה 60 69
          תרגול 69
 
        ד"ר מיקוליצקי זיו הרצאה 80 86
        מר ראשד פרח
ד"ר מיקוליצקי זיו
אלמוגי בת-אל
תרגול 86


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר נוכחי מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 03/2019 , 2019/2020 קיץ תש"ף
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2019 , 2019/2020 אביב תש"ף

נערך בתאריך 27/09/2020 בשעה 14:23:14