מקצוע מידע על מקצוע : פיסיקה 3 - 114054 (Current)

114054 - פיסיקה 3
נקודות
זיכוי
3.5
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      1 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  114052 פיסיקה 2       מקצועות קדם
  114075 פיסיקה 2ממ     או
 
  114053 פיסיקה 3       מקצועות ללא זיכוי נוסף
 
  114014 מכניקה וגלים       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)
  114065 פיסיקה 102      
  114099 פיסיקה 3ב'      
 
  114073 פיסיקה 3ח'       מקצועות מכילים


רקע ויסודות המכניקה הקונטית - תכונות חלקיקיות של אור, תכונות גליות של חומר, קונטיזציה של קרינה ואנרגיה. מודל האטום של בוהר, גילוי הגרעין ע"י רתרפורד, פונקצית גל ומשואות שרדינגר - הגישה ההסתברותית, פתרון משואת שרדינגר לחלקיק חופשי ובנוכחות פוטנציאלים שונים. תאור קונטי של אטום המימן, אטומים רבי אלקטרונים והטבלה המחזורית. מצב מוצק - מבנה המוצק, מודל אלקטרונים חפשיים, מבנה פסים, מוליכים, מבדדים, ומוליכים למחצה. גרעין - מבנה הגרעין, כוחות גרעיניים ואנרגית קשר, רדיואקטיביות, ראקציות גרעיניות, ביקוע, מיזוג ואנרגיה גרעינית. חלקיקים יסודיים - חלקיקים ואנטי חלקיקים, חוקי שימור, מיון חלקיקים, הכוחות הבסיסיים בטבע. אסטרופיסיקה וקוסמולוגיה - התפתחות כוכבים ובריאת היקום.


הערות
מתרגלת אחראית: כריף מיטל.




מועדי בחינות 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ו 05.02.2021 א
  ה 04.03.2021 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    12:30-14:30 ב פרופ/ח עכאשה מוחמד הרצאה 10 11
    11:30-12:30 ד
    15:30-16:30 א גב כריף מיטל תרגול 11
 
    12:30-14:30 ב פרופ/ח עכאשה מוחמד הרצאה 10 12
    11:30-12:30 ד
    16:30-17:30 ג מר ארזי אופיר תרגול 12
 
    12:30-14:30 ב פרופ/ח עכאשה מוחמד הרצאה 10 13
    11:30-12:30 ד
    10:30-11:30 ד גב שני-זרביב ליטל תרגול 13
 
    12:30-14:30 ב פרופ/ח עכאשה מוחמד הרצאה 10 14
    11:30-12:30 ד
    16:30-17:30 ג גב שני-זרביב ליטל תרגול 14
 
    12:30-14:30 ב פרופ/ח עכאשה מוחמד הרצאה 10 15
    11:30-12:30 ד
    13:30-14:30 ג גב כריף מיטל תרגול 15


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 03/2019 , 2019/2020 קיץ תש"ף
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2019 , 2019/2020 אביב תש"ף

נערך בתאריך 30/09/2020 בשעה 12:32:38