מקצוע מידע על מקצוע : פיסיקה 3 - 114054 (Current)

114054 - פיסיקה 3
נקודות
זיכוי
3.5
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      1 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  114052 פיסיקה 2       מקצועות קדם
  114075 פיסיקה 2ממ     או
 
  114053 פיסיקה 3       מקצועות ללא זיכוי נוסף
 
  114014 מכניקה וגלים       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)
  114065 פיסיקה 102      
  114099 פיסיקה 3ב'      
 
  114073 פיסיקה 3ח'       מקצועות מכילים


רקע ויסודות המכניקה הקונטית - תכונות חלקיקיות של אור, תכונות גליות של חומר, קונטיזציה של קרינה ואנרגיה. מודל האטום של בוהר, גילוי הגרעין ע"י רתרפורד, פונקצית גל ומשואות שרדינגר - הגישה ההסתברותית, פתרון משואת שרדינגר לחלקיק חופשי ובנוכחות פוטנציאלים שונים. תאור קונטי של אטום המימן, אטומים רבי אלקטרונים והטבלה המחזורית. מצב מוצק - מבנה המוצק, מודל אלקטרונים חפשיים, מבנה פסים, מוליכים, מבדדים, ומוליכים למחצה. גרעין - מבנה הגרעין, כוחות גרעיניים ואנרגית קשר, רדיואקטיביות, ראקציות גרעיניות, ביקוע, מיזוג ואנרגיה גרעינית. חלקיקים יסודיים - חלקיקים ואנטי חלקיקים, חוקי שימור, מיון חלקיקים, הכוחות הבסיסיים בטבע. אסטרופיסיקה וקוסמולוגיה - התפתחות כוכבים ובריאת היקום.


הערות
מתרגלת אחראית:
קבוצה 86 שייכת לבינלאומי
מועדי בחינות 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
שעת בחינה יום תאריך מועד
  א 06.02.2022 א
  ג 01.03.2022 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    12:30-14:30 ב פרופ'ח עכאשה מוחמד הרצאה 10 11
1 פיסיקה 11:30-12:30 ד
    15:30-16:30 א מר עופר תמוז תרגול 11
 
    12:30-14:30 ב פרופ'ח עכאשה מוחמד הרצאה 10 12
1 פיסיקה 11:30-12:30 ד
    16:30-17:30 ג מר עופר תמוז תרגול 12
 
    12:30-14:30 ב פרופ'ח עכאשה מוחמד הרצאה 10 13
1 פיסיקה 11:30-12:30 ד
    10:30-11:30 ד גב שני-זרביב ליטל תרגול 13
 
    12:30-14:30 ב פרופ'ח עכאשה מוחמד הרצאה 10 15
1 פיסיקה 11:30-12:30 ד
    13:30-14:30 ג גב שני-זרביב ליטל תרגול 15
 
450 דייויס 15:30-18:30 א ד"ר מיקוליצקי זיו הרצאה 80 86
442 דייויס 16:30-17:30 ג מר ראשד פרח תרגול 86


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר בתכנון מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 03/2020 , 2020/2021 קיץ תשפ"א
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א

נערך בתאריך 21/09/2021 בשעה 05:12:12