מקצוע מידע על מקצוע : פיסיקה 3 - 114054 (Current)

114054 - פיסיקה 3
נקודות
זיכוי
3.5
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      1 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  114052 פיסיקה 2       מקצועות קדם
  114075 פיסיקה 2ממ     או
 
  114053 פיסיקה 3       מקצועות ללא זיכוי נוסף
 
  114014 מכניקה וגלים       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)
  114065 פיסיקה 102      
  114099 פיסיקה 3ב'      
 
  114073 פיסיקה 3ח'       מקצועות מכילים


רקע ויסודות המכניקה הקונטית - תכונות חלקיקיות של אור, תכונות גליות של חומר, קונטיזציה של קרינה ואנרגיה. מודל האטום של בוהר, גילוי הגרעין ע"י רתרפורד, פונקצית גל ומשואות שרדינגר - הגישה ההסתברותית, פתרון משואת שרדינגר לחלקיק חופשי ובנוכחות פוטנציאלים שונים. תאור קונטי של אטום המימן, אטומים רבי אלקטרונים והטבלה המחזורית. מצב מוצק - מבנה המוצק, מודל אלקטרונים חפשיים, מבנה פסים, מוליכים, מבדדים, ומוליכים למחצה. גרעין - מבנה הגרעין, כוחות גרעיניים ואנרגית קשר, רדיואקטיביות, ראקציות גרעיניות, ביקוע, מיזוג ואנרגיה גרעינית. חלקיקים יסודיים - חלקיקים ואנטי חלקיקים, חוקי שימור, מיון חלקיקים, הכוחות הבסיסיים בטבע. אסטרופיסיקה וקוסמולוגיה - התפתחות כוכבים ובריאת היקום.


הערות
הר 10+20- ילמדו יחד באותה כיתה.
התרגלים של הרצאה 20 ללא שינוי.
מתרגלת אחראית: ח'מיס הדיל
מועדי בחינות 02/2019 , 2019/2020 אביב תש"ף
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ב 20.07.2020 א
  ג 13.10.2020 ב

מערכת שעות לסמסטר 02/2019 , 2019/2020 אביב תש"ף
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
280 בנ.מאייר 09:30-10:30 א ד"ר עכאשה מוחמד הרצאה 10 11
280 בנ.מאייר 14:30-16:30 ד
303 אולמן 10:30-11:30 א גב כריף מיטל תרגול 11
 
280 בנ.מאייר 09:30-10:30 א ד"ר עכאשה מוחמד הרצאה 10 12
280 בנ.מאייר 14:30-16:30 ד
604 אולמן 12:30-13:30 א גב ח'מיס הדיל תרגול 12
 
280 בנ.מאייר 09:30-10:30 א ד"ר עכאשה מוחמד הרצאה 10 13
280 בנ.מאייר 14:30-16:30 ד
603 אולמן 16:30-17:30 ב גב ח'מיס הדיל תרגול 13
 
280 בנ.מאייר 09:30-10:30 א ד"ר עכאשה מוחמד הרצאה 10 14
280 בנ.מאייר 14:30-16:30 ד
301 אולמן 15:30-16:30 ג מר אבנר גל תרגול 14
 
  בנ.מאייר 09:30-10:30 א ד"ר עכאשה מוחמד הרצאה 20 21
  בנ.מאייר 14:30-16:30 ד
604 אולמן 10:30-11:30 א מר בלומנטל אליה תרגול 21
 
  בנ.מאייר 09:30-10:30 א ד"ר עכאשה מוחמד הרצאה 20 22
  בנ.מאייר 14:30-16:30 ד
605 אולמן 12:30-13:30 א גב כריף מיטל תרגול 22
 
  בנ.מאייר 09:30-10:30 א ד"ר עכאשה מוחמד הרצאה 20 23
  בנ.מאייר 14:30-16:30 ד
603 אולמן 10:30-11:30 ג מר בלומנטל אליה תרגול 23
 
  בנ.מאייר 09:30-10:30 א ד"ר עכאשה מוחמד הרצאה 20 24
  בנ.מאייר 14:30-16:30 ד
  אולמן 10:30-11:30 ב גב כריף מיטל תרגול 24


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר בתכנון מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2019 , 2019/2020 חורף תש"ף

נערך בתאריך 28/05/2020 בשעה 11:30:37