מקצוע מידע על מקצוע : פיסיקה 2 - 114052 (Current)

114052 - פיסיקה 2
נקודות
זיכוי
3.5
 
ניתן
בסמסטר
א+ב+ג
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4     1 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  113014 השלמות פיסיקה 2-סווג חלק ב'   (   מקצועות קדם
) 114051 פיסיקה 1 ו -    
  113014 השלמות פיסיקה 2-סווג חלק ב'   ( או
) 114071 פיסיקה 1מ ו -    
  113014 השלמות פיסיקה 2-סווג חלק ב'   ( או
) 114077 פיסיקה 1ל ו -    
 
  114078 פיסיקה 2ל       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  114249 פיסיקה 2 ר      
  115249 פיסיקה 2רל      
 
  114002 פיסיקה 2כ'       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)
  114004 פיסיקה 2 לביולוגים      
  114014 מכניקה וגלים      
  114064 פיסיקה 101      
 
  114072 פיסיקה 2מ       מקצועות מכילים
  114075 פיסיקה 2ממ      
  114076 פיסיקה 2פ'      


***מקצועות קדם: בחינת סווג בפיסיקה חלק ב' - חשמל או פטור ממנה.*** חשמל ומגנטיות: אלקטרוסטטיקה, שדה חשמלי, חוק גאוס, פוטנציאל, קבלים וחומרים דיאלקטריים. חוק אום, מעגלי cr, שדה מגנטי, חוק אמפר, חוק פרדי, השראות, תכונות מגנטיות של חומר, משוואות מקסוול. גלים: גלים מכניים, שרשרת אוסצילטורים, גלי רוחב במיתר, גלים אקוסטיים בנוזל או בגז, תנאי שפה, גלים עומדים: ספקטרום תדרים. גלים מתקדמים: מהירות פאזה ומהירות חבורה, שבירה והחזרה, החזרה מלאה. עקרון הויגנס: עקיפה והתאבכות, פיזור בראג. גלים אלקטרומגנטיים בריק, קיטוב.


הערות
מתרגל אחראי: רון בסלר.
מועדי בחינות 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ד 03.02.2021 א
  ב 01.03.2021 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    08:30-10:30 ב ד"ר אלון גדעון הרצאה 10 11
    08:30-09:30 ד
    14:30-15:30 א מר ניצב יובל תרגול 11
 
    08:30-10:30 ב ד"ר אלון גדעון הרצאה 10 12
    08:30-09:30 ד
    14:30-15:30 ג מר ניצב יובל תרגול 12
 
    08:30-10:30 ב ד"ר אלון גדעון הרצאה 10 13
    08:30-09:30 ד
    09:30-10:30 ד גב קשת נעה תרגול 13
 
    08:30-10:30 ב ד"ר אלון גדעון הרצאה 10 14
    08:30-09:30 ד
    11:30-12:30 א גב קשת נעה תרגול 14
 
    08:30-10:30 ב ד"ר אלון גדעון הרצאה 10 15
    08:30-09:30 ד
    16:30-17:30 ד גב קשת נעה תרגול 15
 
    12:30-14:30 ג ד"ר מרטיסקאינן חנה הרצאה 20 21
    09:30-10:30 ה
    14:30-15:30 א מר זילברמן עודד תרגול 21
 
    12:30-14:30 ג ד"ר מרטיסקאינן חנה הרצאה 20 22
    09:30-10:30 ה
    11:30-12:30 ב מר בסלר רון תרגול 22
 
    12:30-14:30 ג ד"ר מרטיסקאינן חנה הרצאה 20 23
    09:30-10:30 ה
    13:30-14:30 א מר ניצב יובל תרגול 23
 
    12:30-14:30 ג ד"ר מרטיסקאינן חנה הרצאה 20 24
    09:30-10:30 ה
    10:30-11:30 ה מר ניצב יובל תרגול 24
 
    12:30-14:30 ג ד"ר מרטיסקאינן חנה הרצאה 20 25
    09:30-10:30 ה
    10:30-11:30 ה מר זילברמן עודד תרגול 25
 
    08:30-10:30 ב הרצאה 30 31
    08:30-09:30 ד
          תרגול 31


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 03/2019 , 2019/2020 קיץ תש"ף
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2019 , 2019/2020 אביב תש"ף

נערך בתאריך 11/08/2020 בשעה 16:16:00