מקצוע מידע על מקצוע : פיסיקה 2 - 114052 (Current)

114052 - פיסיקה 2
נקודות
זיכוי
3.5
 
ניתן
בסמסטר
א+ב+ג
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4     1 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  113014 השלמות פיסיקה 2-סווג חלק ב'   (   מקצועות קדם
) 114051 פיסיקה 1 ו -    
  113014 השלמות פיסיקה 2-סווג חלק ב'   ( או
) 114071 פיסיקה 1מ ו -    
  113014 השלמות פיסיקה 2-סווג חלק ב'   ( או
) 114077 פיסיקה 1ל ו -    
 
  114078 פיסיקה 2ל       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  114249 פיסיקה 2 ר      
  115249 פיסיקה 2רל      
 
  114002 פיסיקה 2כ'       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)
  114004 פיסיקה 2 לביולוגים      
  114014 מכניקה וגלים      
  114064 פיסיקה 101      
 
  114072 פיסיקה 2מ       מקצועות מכילים
  114075 פיסיקה 2ממ      
  114076 פיסיקה 2פ'      


***מקצועות קדם: בחינת סווג בפיסיקה חלק ב' - חשמל או פטור ממנה.*** חשמל ומגנטיות: אלקטרוסטטיקה, שדה חשמלי, חוק גאוס, פוטנציאל, קבלים וחומרים דיאלקטריים. חוק אום, מעגלי cr, שדה מגנטי, חוק אמפר, חוק פרדי, השראות, תכונות מגנטיות של חומר, משוואות מקסוול. גלים: גלים מכניים, שרשרת אוסצילטורים, גלי רוחב במיתר, גלים אקוסטיים בנוזל או בגז, תנאי שפה, גלים עומדים: ספקטרום תדרים. גלים מתקדמים: מהירות פאזה ומהירות חבורה, שבירה והחזרה, החזרה מלאה. עקרון הויגנס: עקיפה והתאבכות, פיזור בראג. גלים אלקטרומגנטיים בריק, קיטוב.


הערות
מתרגל אחראי: רון בסלר.
מועדי בחינות 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ה 03.02.2022 א
  ו 25.02.2022 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    08:30-10:30 ב ד"ר אלון גדעון הרצאה 10 12
1 פיסיקה 08:30-09:30 ד
    14:30-15:30 ג מר פייגלס סהר תרגול 12
 
    08:30-10:30 ב ד"ר אלון גדעון הרצאה 10 13
1 פיסיקה 08:30-09:30 ד
    09:30-10:30 ד פרופ' אלדר מאור תרגול 13
 
    08:30-10:30 ב ד"ר אלון גדעון הרצאה 10 14
1 פיסיקה 08:30-09:30 ד
    11:30-12:30 א   תרגול 14
 
    08:30-10:30 ב ד"ר אלון גדעון הרצאה 10 15
1 פיסיקה 08:30-09:30 ד
    16:30-17:30 ד מר פייגלס סהר תרגול 15
 
1 פיסיקה 12:30-14:30 ג ד"ר מרטיסקאינן חנה הרצאה 20 21
1 פיסיקה 09:30-10:30 ה
    14:30-15:30 א מר זילברמן עודד תרגול 21
 
1 פיסיקה 12:30-14:30 ג ד"ר מרטיסקאינן חנה הרצאה 20 22
1 פיסיקה 09:30-10:30 ה
    11:30-12:30 ב פרופ' ארז איתי תרגול 22
 
1 פיסיקה 12:30-14:30 ג ד"ר מרטיסקאינן חנה הרצאה 20 23
1 פיסיקה 09:30-10:30 ה
    13:30-14:30 א פרופ' ארז איתי תרגול 23
 
1 פיסיקה 12:30-14:30 ג ד"ר מרטיסקאינן חנה הרצאה 20 24
1 פיסיקה 09:30-10:30 ה
    10:30-11:30 ה   תרגול 24
 
    08:30-10:30 ב ד"ר מרטיסקאינן חנה הרצאה 30 31
    08:30-09:30 ד
          תרגול 31


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר בתכנון מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 03/2020 , 2020/2021 קיץ תשפ"א
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א

נערך בתאריך 23/09/2021 בשעה 17:51:16