מקצוע מידע על מקצוע : פיסיקה 2 - 114052 (Current)

114052 - פיסיקה 2
נקודות
זיכוי
3.5
 
ניתן
בסמסטר
א+ב+ג
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4     1 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  113014 השלמות פיסיקה 2-סווג חלק ב'   (   מקצועות קדם
) 114051 פיסיקה 1 ו -    
  113014 השלמות פיסיקה 2-סווג חלק ב'   ( או
) 114071 פיסיקה 1מ ו -    
  113014 השלמות פיסיקה 2-סווג חלק ב'   ( או
) 114077 פיסיקה 1ל ו -    
 
  114078 פיסיקה 2ל       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  114249 פיסיקה 2 ר      
  115249 פיסיקה 2רל      
 
  114002 פיסיקה 2כ'       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)
  114004 פיסיקה 2 לביולוגים      
  114014 מכניקה וגלים      
  114064 פיסיקה 101      
 
  114072 פיסיקה 2מ       מקצועות מכילים
  114075 פיסיקה 2ממ      
  114076 פיסיקה 2פ'      


***מקצועות קדם: בחינת סווג בפיסיקה חלק ב' - חשמל או פטור ממנה.*** חשמל ומגנטיות: אלקטרוסטטיקה, שדה חשמלי, חוק גאוס, פוטנציאל, קבלים וחומרים דיאלקטריים. חוק אום, מעגלי cr, שדה מגנטי, חוק אמפר, חוק פרדי, השראות, תכונות מגנטיות של חומר, משוואות מקסוול. גלים: גלים מכניים, שרשרת אוסצילטורים, גלי רוחב במיתר, גלים אקוסטיים בנוזל או בגז, תנאי שפה, גלים עומדים: ספקטרום תדרים. גלים מתקדמים: מהירות פאזה ומהירות חבורה, שבירה והחזרה, החזרה מלאה. עקרון הויגנס: עקיפה והתאבכות, פיזור בראג. גלים אלקטרומגנטיים בריק, קיטוב.


הערות
קב 15+14- ברישום המוקדם מוצעות ל-
ביו-רפואה, ביו-רפואה-רפואה.
הרצאה 30 תפתח בהתאם לצורך.
מתרגל אחראי: רון בסלר.
קבוצות 86+81 שייכות לבינלאומי
מועדי בחינות 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ו 16.07.2021 א
  א 17.10.2021 ב

מערכת שעות לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
506 אולמן 10:30-12:30 ב ד"ר מחאג'נה סעיד הרצאה 10 11
606 אולמן 09:30-10:30 ד
700 אולמן 10:30-11:30 ג מר לומזוב דניאל תרגול 11
 
506 אולמן 10:30-12:30 ב ד"ר מחאג'נה סעיד הרצאה 10 12
606 אולמן 09:30-10:30 ד
706 אולמן 10:30-11:30 ג מר ארזי אופיר תרגול 12
 
506 אולמן 10:30-12:30 ב ד"ר מחאג'נה סעיד הרצאה 10 13
606 אולמן 09:30-10:30 ד
507 אולמן 08:30-09:30 ד מר ארזי אופיר תרגול 13
 
506 אולמן 10:30-12:30 ב ד"ר מחאג'נה סעיד הרצאה 10 14
606 אולמן 09:30-10:30 ד
501 אולמן 08:30-09:30 ד מר זילברמן עודד תרגול 14
 
506 אולמן 10:30-12:30 ב ד"ר מחאג'נה סעיד הרצאה 10 15
606 אולמן 09:30-10:30 ד
501 אולמן 16:30-17:30 א מר זילברמן עודד תרגול 15
 
1 פיסיקה 10:30-12:30 ג ד"ר מרטיסקאינן חנה הרצאה 20 21
1 פיסיקה 12:30-13:30 ה
501 אולמן 11:30-12:30 ב מר לומזוב דניאל תרגול 21
 
1 פיסיקה 10:30-12:30 ג ד"ר מרטיסקאינן חנה הרצאה 20 22
1 פיסיקה 12:30-13:30 ה
501 אולמן 13:30-14:30 ה מר מנשס מני תרגול 22
 
1 פיסיקה 10:30-12:30 ג ד"ר מרטיסקאינן חנה הרצאה 20 23
1 פיסיקה 12:30-13:30 ה
501 אולמן 15:30-16:30 ב מר בסלר רון תרגול 23
 
1 פיסיקה 10:30-12:30 ג ד"ר מרטיסקאינן חנה הרצאה 20 24
1 פיסיקה 12:30-13:30 ה
505 אולמן 12:30-13:30 א מר ארזי אופיר תרגול 24
 
1 פיסיקה 10:30-12:30 ג ד"ר מרטיסקאינן חנה הרצאה 20 25
1 פיסיקה 12:30-13:30 ה
505 אולמן 15:30-16:30 א מר זילברמן עודד תרגול 25
 
        פרופ/ח קניגל עמית הרצאה 30 31
          תרגול 31
 
    08:30-10:30 ג ד"ר נוימן עדינה מיכל הרצאה 80 81
    11:30-13:30 ג
    16:30-17:30 ב מר בסלר רון תרגול 81
    11:30-12:30 ד
 
    08:30-10:30 ג ד"ר נוימן עדינה מיכל הרצאה 80 86
    11:30-13:30 ג
    16:30-17:30 ב מר בסלר רון תרגול 86
    11:30-12:30 ד


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר בתכנון מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א

נערך בתאריך 08/03/2021 בשעה 02:27:04