מקצוע מידע על מקצוע : פיסיקה 2 - 114052 (Current)

114052 - פיסיקה 2
נקודות
זיכוי
3.5
 
ניתן
בסמסטר
א+ב+ג
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4     1 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  113014 השלמות פיסיקה 2-סווג חלק ב'   (   מקצועות קדם
) 114051 פיסיקה 1 ו -    
  113014 השלמות פיסיקה 2-סווג חלק ב'   ( או
) 114071 פיסיקה 1מ ו -    
  113014 השלמות פיסיקה 2-סווג חלק ב'   ( או
) 114077 פיסיקה 1ל ו -    
 
  114078 פיסיקה 2ל       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  114249 פיסיקה 2 ר      
  115249 פיסיקה 2רל      
 
  114002 פיסיקה 2כ'       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)
  114004 פיסיקה 2 לביולוגים      
  114014 מכניקה וגלים      
  114064 פיסיקה 101      
 
  114072 פיסיקה 2מ       מקצועות מכילים
  114075 פיסיקה 2ממ      
  114076 פיסיקה 2פ'      


***מקצועות קדם: בחינת סווג בפיסיקה חלק ב' - חשמל או פטור ממנה.*** חשמל ומגנטיות: אלקטרוסטטיקה, שדה חשמלי, חוק גאוס, פוטנציאל, קבלים וחומרים דיאלקטריים. חוק אום, מעגלי cr, שדה מגנטי, חוק אמפר, חוק פרדי, השראות, תכונות מגנטיות של חומר, משוואות מקסוול. גלים: גלים מכניים, שרשרת אוסצילטורים, גלי רוחב במיתר, גלים אקוסטיים בנוזל או בגז, תנאי שפה, גלים עומדים: ספקטרום תדרים. גלים מתקדמים: מהירות פאזה ומהירות חבורה, שבירה והחזרה, החזרה מלאה. עקרון הויגנס: עקיפה והתאבכות, פיזור בראג. גלים אלקטרומגנטיים בריק, קיטוב.


הערות
קב 15+14- ברישום המוקדם מוצעות ל-
ביו-רפואה, ביו-רפואה-רפואה.
הרצאה 30 תפתח בהתאם לצורך.
מתרגל אחראי:_רון בסלר
מועדי בחינות 02/2019 , 2019/2020 אביב תש"ף
שעת בחינה יום תאריך מועד
  א 19.07.2020 א
  ה 15.10.2020 ב

מערכת שעות לסמסטר 02/2019 , 2019/2020 אביב תש"ף
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
1 פיסיקה 10:30-12:30 ב ד"ר מחאג'נה סעיד הרצאה 10 11
1 סגו 09:30-10:30 ד
204 אולמן 10:30-11:30 ג מר טימצ'נקו בוריס תרגול 11
 
1 פיסיקה 10:30-12:30 ב ד"ר מחאג'נה סעיד הרצאה 10 12
1 סגו 09:30-10:30 ד
705 אולמן 10:30-11:30 ג מר זילברמן עודד תרגול 12
 
1 פיסיקה 10:30-12:30 ב ד"ר מחאג'נה סעיד הרצאה 10 13
1 סגו 09:30-10:30 ד
603 אולמן 08:30-09:30 ד מר זילברמן עודד תרגול 13
 
1 פיסיקה 10:30-12:30 ב ד"ר מחאג'נה סעיד הרצאה 10 14
1 סגו 09:30-10:30 ד
604 אולמן 08:30-09:30 ד גב אבולעפיה יובל תרגול 14
 
1 פיסיקה 10:30-12:30 ב ד"ר מחאג'נה סעיד הרצאה 10 15
1 סגו 09:30-10:30 ד
604 אולמן 16:30-17:30 א מר טימצ'נקו בוריס תרגול 15
 
1 פיסיקה 10:30-12:30 ג ד"ר מרטיסקאינן חנה הרצאה 20 21
1 פיסיקה 12:30-13:30 ה
703 אולמן 11:30-12:30 ב מר צור עומר תרגול 21
 
1 פיסיקה 10:30-12:30 ג ד"ר מרטיסקאינן חנה הרצאה 20 22
1 פיסיקה 12:30-13:30 ה
605 אולמן 13:30-14:30 ה מר צור עומר תרגול 22
 
1 פיסיקה 10:30-12:30 ג ד"ר מרטיסקאינן חנה הרצאה 20 23
1 פיסיקה 12:30-13:30 ה
1 פיסיקה 15:30-16:30 ב מר בסלר רון תרגול 23
 
1 פיסיקה 10:30-12:30 ג ד"ר מרטיסקאינן חנה הרצאה 20 24
1 פיסיקה 12:30-13:30 ה
705 אולמן 12:30-13:30 א מר צור עומר תרגול 24
 
1 פיסיקה 10:30-12:30 ג ד"ר מרטיסקאינן חנה הרצאה 20 25
1 פיסיקה 12:30-13:30 ה
703 אולמן 15:30-16:30 א גב אבולעפיה יובל תרגול 25
 
    10:30-12:30 ב פרופ/ח קניגל עמית הרצאה 30 31
    09:30-10:30 ד
          תרגול 31
 
        פרופ/ח קניגל עמית הרצאה 60 69
          תרגול 69
 
        ד"ר נוימן עדינה מיכל הרצאה 80 81
        ד"ר נוימן עדינה מיכל
מר בסלר רון
תרגול 81
 
        ד"ר נוימן עדינה מיכל הרצאה 80 86
        ד"ר נוימן עדינה מיכל
מר בסלר רון
תרגול 86


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר בתכנון מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2019 , 2019/2020 חורף תש"ף

נערך בתאריך 28/05/2020 בשעה 11:26:48