מקצוע מידע על מקצוע : פיסיקה 1 - 114051 (Current)

114051 - פיסיקה 1
נקודות
זיכוי
2.5
 
ניתן
בסמסטר
א+ב+ג
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  113013 השלמות פיסיקה 1-סווג חלק א'       מקצועות קדם
 
  104003 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1       מקצועות צמודים
  104018 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1מ'      
 
  114077 פיסיקה 1ל       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  114248 פיסיקה 1 ר      
  115248 פיסיקה 1רל      
 
  114001 פיסיקה 1כ'       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)
  114003 פיסיקה 1 לביולוגים      
  114014 מכניקה וגלים      
  114064 פיסיקה 101      
 
  114071 פיסיקה 1מ       מקצועות מכילים
  114074 פיסיקה 1פ'      


*** מקצועות קדם: בחינת סווג בפיסיקה חלק א' - מכניקה או פטור ממנה.*** המקצוע מכיל נושאים במכניקה קלסית. א. מכניקה ניוטונית: הבחנה בין כוחות פנימיים וחצוניים, שימור אנרגיה. תנע ותנע זויתי (למערכת חלקיקים ללא כוחות חיצוניים). דוגמאות של משואות תנועה, טרנספורמצית גלילאי, מערכות מואצות. ב. תורת היחסות הפרטית: מדידת מהירות האור ותכונותיה, עקרון היחסות, טרנספורמצית לורנץ, זמן עצמי, תופעת דופלר יחסותית, אנרגיה ותנע יחסותיים, פיזור, יצירה והתפרקות של חלקיקים.


הערות
מתרגל אחראי:
מועדי בחינות 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ב 04.07.2022 א
  א 18.09.2022 ב

מערכת שעות לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
323 פיסיקה 10:30-12:30 א ד"ר אלון גדעון הרצאה 10 11
    12:30-13:30 ג ד"ר בקמן אלכסנדרה תרגול 11
 
323 פיסיקה 10:30-12:30 א ד"ר אלון גדעון הרצאה 10 12
    16:30-17:30 ג   תרגול 12
 
323 פיסיקה 10:30-12:30 א ד"ר אלון גדעון הרצאה 10 13
    09:30-10:30 ד   תרגול 13
 
323 פיסיקה 10:30-12:30 א ד"ר אלון גדעון הרצאה 10 14
    09:30-10:30 ה ד"ר בקמן אלכסנדרה תרגול 14
 
1 פיסיקה 08:30-10:30 ה ד"ר מרטיסקאינן חנה הרצאה 20 21
    16:30-17:30 ב   תרגול 21
 
1 פיסיקה 08:30-10:30 ה ד"ר מרטיסקאינן חנה הרצאה 20 22
    13:30-14:30 ב גב גריצ'ינר אלדנה תרגול 22
 
1 פיסיקה 08:30-10:30 ה ד"ר מרטיסקאינן חנה הרצאה 20 23
    14:30-15:30 ד ד"ר בקמן אלכסנדרה תרגול 23
 
1 פיסיקה 08:30-10:30 ה ד"ר מרטיסקאינן חנה הרצאה 20 24
    11:30-12:30 א גב גריצ'ינר אלדנה תרגול 24


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב

נערך בתאריך 19/01/2022 בשעה 18:36:21