מקצוע מידע על מקצוע : מבוא לתרמודינמיקה ופיס.סטטיסטית - 114016

114016 - מבוא לתרמודינמיקה ופיס.סטטיסטית
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.5
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104011 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ'   (   מקצועות קדם
) 114075 פיסיקה 2ממ ו -    
 
  114073 פיסיקה 3ח'       מקצועות צמודים
 
  114211 מכניקה סטטיסטית 1       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)
 
  114015 תרמודינמיקה ופיסיקה סטטיסטית       מקצועות מכילים
  115211 פיסיקה סטטיסטית ותרמית      
 
  046242 פיסיקה סטטיסטית להנדסת חשמל       מקצועות זהים


מושגים בסיסיים, משואת המצב, עבודה, חום. החוק הראשון ומסקנותיו. החוק השני ואנטרופיה. שימושים ודוגמאות. הפוטנציאלים התרמודינמיים. יסודות המכניקה הסטטיסטית. יישום לגזים אידאליים קלסיים. הסטטיסטיקה הקוונטית לפרמיונים ובוזונים ויישומה למערכות שונות: אלקטרונים במתכת וקרינת גוף שחור. סטודנטים המעונינים בתואר נוסף בפיסיקה ילמדו 115211 במקום מקצוע זה.


נערך בתאריך 08/12/2022 בשעה 11:08:59