מקצוע מידע על מקצוע : מכניקה וגלים - 114014

114014 - מכניקה וגלים
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3       3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  114248 פיסיקה 1 ר       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  114249 פיסיקה 2 ר      
  115248 פיסיקה 1רל      
  115249 פיסיקה 2רל      
 
  114071 פיסיקה 1מ       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)
 
  114002 פיסיקה 2כ'       מקצועות מכילים
  114003 פיסיקה 1 לביולוגים      
  114004 פיסיקה 2 לביולוגים      
  114051 פיסיקה 1      
  114052 פיסיקה 2      
  114053 פיסיקה 3      
  114054 פיסיקה 3      
  114065 פיסיקה 102      
  114071 פיסיקה 1מ      
  114072 פיסיקה 2מ      
  114073 פיסיקה 3ח'      
  114074 פיסיקה 1פ'      
  114075 פיסיקה 2ממ      
  114099 פיסיקה 3ב'      


הערה : מיועד לסטודנטים בארכיטקטורה בלבד.

מכניקה: וקטורים: חיבור, חיסור מכפלה סקלרית ווקטורית. קינמטיקה: וקטור מקום, מהירות ותאוצה, תנועה בהשפעת כוח הכובד, תנועה מעגלית. סטטיקה: כוחות ומומנטים בשווי משקל. דינמיקה: חוקי התנועה של ניוטון לגופים נקודתיים, עבודה אנרגיה והספק, מתקף ותנע קווי. מערכות יחוס: אינרציאליות, מאיצות ומסתובבות, כוחות מדומים. תנועה הרמונית: תנועה הרמונית במטוטלת מתמטית ובקפיץ, אלסטיות, תנודות מרוסנות ומאולצות. דינמיקה של גוף קשיח: מרכז מסה, משוואת התנועה לגוף קשיח, מומנט אינרציה, תנע זוויתי. גלים: סוגים ומאפיינים: גלי אורך וגלי רוחב, אורך גל, תדירות, עוצמה. תופעות: מעבר מתווך לתווך - שבירה והחזרה, התאבכות ועקיפה, גל עומד במיתר. גלי קול: התקדמות בחומרים שונים, תכונות אקוסטיות של חומרים. גלים אלקטרומגנטיים: הספקטרום האלקטרומגנטי, בעיית גל-חלקיק, פוטונים.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר בתכנון מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א

נערך בתאריך 21/09/2021 בשעה 04:40:40