מקצוע מידע על מקצוע : פיסיקה 2כ" - 114002

114002 - פיסיקה 2כ'
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.5
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  114001 פיסיקה 1כ'       מקצועות קדם
 
  114014 מכניקה וגלים       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)
 
  114004 פיסיקה 2 לביולוגים       מקצועות מכילים
  114052 פיסיקה 2      
  114072 פיסיקה 2מ      
  114075 פיסיקה 2ממ      


מיועד לסטודנטים בביולוגיה, במדעי המעבדה הרפואית ובהוראת הטכנולוגיה והמדעים במגמת הוראת ביולוגיה בלבד. אלקטרוסטטיקה: חוק קולון. השדה החשמלי. פוטנציאל חשמלי. מוליכים ומבודדים. חשמל ואלקטרומגנטיות: מעגלי זרם ישר. אנרגיה והספק במעגלים חשמליים. מגנטיות. כוחות אלקטרומגנטיים. השראה אלקטרומגנטית. גלים: תנועה הרמונית. תנועה גלית. גלים נעים ועומדים. גלים במיתרים. גלי קול. מבוא לאופטיקה גיאומטרית ופיסיקלית.


נערך בתאריך 17/10/2021 בשעה 18:03:22