מקצוע מידע על מקצוע : פיסיקה 1כ" - 114001

114001 - פיסיקה 1כ'
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.5
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  114003 פיסיקה 1 לביולוגים       מקצועות מכילים
  114051 פיסיקה 1      
  114071 פיסיקה 1מ      


מיועד לסטודנטים בביולוגיה, במדעי המעבדה הרפואית ובהוראת הטכנולוגיה והמדעים במגמת הוראת ביולוגיה בלבד. מכניקה: קינמטיקה ודינמיקה של חלקיק. וקטורים. כוחות ושיווי משקל. תנע קווי. עבודה ואנרגיה. תנועה סיבובית ותנע זויתי. הידרוסטטיקה. הידרודינמיקה וצמיגות. מתח-פנים.


נערך בתאריך 01/12/2021 בשעה 13:47:47