מקצוע מידע על מקצוע : השלמות פיסיקה 2-סווג חלק ב" - 113014 (Previous)

113014 - השלמות פיסיקה 2-סווג חלק ב'
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
0.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
          שעות
שבועיות

  113013 השלמות פיסיקה 1-סווג חלק א'       מקצועות קדם


ניתן במכינה הקדם אקדמית.
אלקטרוסטטיקה: חוק קולון, שדה חשמלי, חוק גאוס, פוטנציאל חשמלי, קבולת, מטענים מושרים, חבור קבלים, אנרגיה של גוף טעון.
אלקטרודינמיקה: זרם חשמלי, התנגדות, חוק אום, מקור מתח, כוח אלקטרומניע, התנגדות פנימית, מתח הדקים, חבור נגדים, חבור מקורות מתח, חוקי קירכהוף, פוטנציומטר, גשר ויטסטון, הספק חשמלי וחוק ג'אול.
מגנטיות: שדה מגנטי, כוח לורנץ, תנועת מטען בשדה מגנטי קבוע. כוח מגנטי על מוליך נושא זרם, מומנט מגנטי, שדה מגנטי של זרם חשמלי, כוחות בין מוליכים נושאי זרם.
השראה אלקטרומגנטית: כוח אלקטרומניע מושרה.
תורת האור הגיאומטרית: התפשטות האור, צללים, מהירות האור, החזרה ושבירה במשטחים מישוריים, חוקי סנל, החזרה גמורה, נפיצה, החזרה ושבירה במשטחים כדוריים, מראות ועדשות דקות, מרחקי מקור, מוקד ותמונה, הגדלה, מכשירים אופטיים פשוטים.
מועדי בחינות 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א סמסטר קודם
חדר בניין שעת בחינה יום תאריך מועד
306
309
310
311
500
501
502
503
504
505
506
507
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
16:30-19:30 ה 30.09.2021 ב

מערכת שעות לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א סמסטר קודם
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
          הרצאה 10 10

נערך בתאריך 01/12/2021 בשעה 14:45:14