מקצוע מידע על מקצוע : השלמות פיסיקה 1-סווג חלק א" - 113013

113013 - השלמות פיסיקה 1-סווג חלק א'
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
0.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
          שעות
שבועיות
ניתן במכינה הקדם אקדמית.
סטטיקה: וקטורים, הפרדת כוחות לרכיבים, חיבור כוחות, תנאי שווי משקל. קינמטיקה: מהירות, תנועה שוות מהירות, מהירות יחסית, תאוצה, תנועה בתאוצה קבועה, נפילה חפשית, זריקה אנכית זריקה משופעת, דינמיקה: חוקי ניוטון, מסה וכוח, חכוך, מישור משופע, תקיפה ותנע, חוק שימור התנע, התנגשויות.
אנרגיה: עבודה והספק, אנרגיה מכנית (קינטית ופוטנציאלית), חוק שימור האנרגיה, התנגשות פלסטית והתנגשות אלסטית. כח מרכזי: תנועה מעגלית, מהירות זויתית, תדירות ומחזור, תאוצה מרכזית, כח מרכזי.
גרביטציה: חוקי קפלר, כוח המשיכה העולמי, תאוצת הכובד, פוטנציאל הכובד, מהירות בריחה.
תנועה הרמונית פשוטה: העתק, מהירות ותאוצה כפונקציה של הזמן, אנרגיה פוטנציאלית ואנרגיה כוללת בתנועה הרמונית, מטוטלת וקפיצים.
מועדי בחינות 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א סמסטר
חדר בניין שעת בחינה יום תאריך מועד
600
602
603
604
605
606
607
700
701
702
703
704
705
706
707
708
800
801
802
803
804
805
806
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
13:30-16:30 ה 30.09.2021 ב

מערכת שעות לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א סמסטר
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
          הרצאה 10 10


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב

נערך בתאריך 24/01/2022 בשעה 22:11:29