מקצוע מידע על מקצוע : השלמות פיסיקה 1-סווג חלק א" - 113013

113013 - השלמות פיסיקה 1-סווג חלק א'
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
0.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
          שעות
שבועיות
ניתן במכינה הקדם אקדמית.
סטטיקה: וקטורים, הפרדת כוחות לרכיבים, חיבור כוחות, תנאי שווי משקל. קינמטיקה: מהירות, תנועה שוות מהירות, מהירות יחסית, תאוצה, תנועה בתאוצה קבועה, נפילה חפשית, זריקה אנכית זריקה משופעת, דינמיקה: חוקי ניוטון, מסה וכוח, חכוך, מישור משופע, תקיפה ותנע, חוק שימור התנע, התנגשויות.
אנרגיה: עבודה והספק, אנרגיה מכנית (קינטית ופוטנציאלית), חוק שימור האנרגיה, התנגשות פלסטית והתנגשות אלסטית. כח מרכזי: תנועה מעגלית, מהירות זויתית, תדירות ומחזור, תאוצה מרכזית, כח מרכזי.
גרביטציה: חוקי קפלר, כוח המשיכה העולמי, תאוצת הכובד, פוטנציאל הכובד, מהירות בריחה.
תנועה הרמונית פשוטה: העתק, מהירות ותאוצה כפונקציה של הזמן, אנרגיה פוטנציאלית ואנרגיה כוללת בתנועה הרמונית, מטוטלת וקפיצים.


מערכת שעות לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
          הרצאה 10 10


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א

נערך בתאריך 01/12/2021 בשעה 13:40:28