מקצוע מידע על מקצוע : תורת המשחקים - 106173 (Current)

106173 - תורת המשחקים
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  094204 מידע מבוזר וסוכנים רציונליים       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  096570 תורת המשחקים והתנהגות כלכלית      
  096575 משחקים לא-שיתופיים      
  097317 תורת המשחקים השיתופיים      
 
  098753 תורת המשחקים למנהלים: מכרזים       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)


משחקים דמויי-שחמט, משפט צרמלו, משחקי שני שחקנים סכום-אפס, משפט המינימקס. משחקים בצורה נורמלית, משפט נאש. משחקים בצורת פונקציה אופיינית, מושג הליבה, משפט שפלי-בונדרבה, הערך של שפלי. בעיות מיקוח, הפתרון של נאש.
מועדי בחינות 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
שעת בחינה יום תאריך מועד
  א 06.02.2022 א
  א 06.03.2022 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    10:30-11:30 ד פרופ' הולצמן רון הרצאה 10 10
    13:30-15:30 ה


ספרי לימוד
מספר קטלוג בספריה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2005590 1982 academic press g. owen game theory, z. nd edition

נערך בתאריך 23/09/2021 בשעה 17:50:31