מקצוע מידע על מקצוע : חשבון אינפיניטסימלי 3 - 104295 (Current)

104295 - חשבון אינפיניטסימלי 3
נקודות
זיכוי
5.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
5     2 4 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104168 אלגברה ב   (   מקצועות קדם
) 104281 חשבון אינפי 2 ו -    
  104173 אלגברה ליניארית ב'   ( או
) 104281 חשבון אינפי 2 ו -    
  104032 חשבון אינפיניטסימלי 2מ'   ( או
) 104168 אלגברה ב ו -    
  104032 חשבון אינפיניטסימלי 2מ'   ( או
) 104173 אלגברה ליניארית ב' ו -    
  104174 אלגברה במ'   ( או
) 104281 חשבון אינפי 2 ו -    
  104032 חשבון אינפיניטסימלי 2מ'   ( או
) 104174 אלגברה במ' ו -    
 
  104004 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  104013 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת'      
  104014 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת'      
  104020 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2נ'      
  104022 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ'      
  104033 אנליזה וקטורית      
 
  104282 חשבון אינפי 3       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)


המרחב האוקלידי ה- n ממדי. מושגים מטופולוגיה קבוצתית, קומפקטיות, קשירות, וקשירות מסילתית. העתקות בין מרחבים אוקלידיים, רציפות וגזירות. נוסחת טיילור ומיון נקודות קיצון. משפט הפונקציה הסתומה ומשפט ההעתקה ההפוכה. אקסטרמום עם אילוצים וכופלי לגרנז'. יריעות גזירות ברציפות משוכנות. עקומים, אורך עקום, אינטגרלים קוויים. אינטגרל רימן מרובה, נוסחת החלפת המשתנים, אינטגרל מוכלל. שטח פנים ואינטגרל משטחי. אינטגרל השטף. דיברגנץ ורוטור. משפטי גרין, סטוקס וגאוס. שדות משמרים.


הערות
תרגיל 13 לרישום בלבד עבור סטודנטים
ממדעי המחשב. מוגבל ל 10- סטודנטים.
תלמידי מתמטיקה ירשמו לתרגילים 11 ו-
.12
מועדי בחינות 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ה 17.02.2022 א
  א 13.03.2022 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
1 פיסיקה 12:30-14:30 א פרופ' פוליאק מיכאל הרצאה 10 11
233 אמדו 12:30-14:30 ג
303 אולמן 14:30-16:30 ב גב שמן ליטל תרגול 11
 
1 פיסיקה 12:30-14:30 א פרופ' פוליאק מיכאל הרצאה 10 12
233 אמדו 12:30-14:30 ג
306 אולמן 10:30-12:30 ד גב שמן ליטל תרגול 12
 
1 פיסיקה 12:30-14:30 א פרופ' פוליאק מיכאל הרצאה 10 13
233 אמדו 12:30-14:30 ג
          תרגול 13
 
        פרופ' פוליאק מיכאל הרצאה 60 69
          תרגול 69
 
        פרופ' פוליאק מיכאל הרצאה 77 77
          תרגול 77


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א

נערך בתאריך 01/12/2021 בשעה 15:18:29