מקצוע מידע על מקצוע : משוואות דיפרנציאליות רגילות א" - 104285 (Current)

104285 - משוואות דיפרנציאליות רגילות א'
נקודות
זיכוי
3.5
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      1 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104066 אלגברה א'   (   מקצועות קדם
) 104281 חשבון אינפי 2 ו -    
  104032 חשבון אינפיניטסימלי 2מ'   ( או
) 104166 אלגברה אמ' ו -    
 
  094323 מודלים דינמיים בחקר ביצועים       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  094333 מודלים דינמיים בחקר ביצועים      
  104035 משוואות דיפ' רגילות ואינפי 2ח'      
  104090 מתמטיקה למדעי החיים      
  104213 משוואות דיפרנציאליות      
 
  104091 מתמטיקה 2 רפואה /ב       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)
  104094 פרקים במתמטיקה לרפואנים 2      
  104131 משוואות דיפרנציאליות רגילות/ח      
  104135 משוואות דפרנציאליות רגילות ת'      


משוואות סקלריות מהסדר הראשון - שיטות לפתרון סוגים שונים של משוואות. משפטי קיום ויחידות למשוואות ולמערכות. מערכות ליניאריות n-ממדיות ומשוואות ליניאריות מסדר n. מערכות ומשוואות במקדמים קבועים. משפטי ההפרדה וההשוואה של שטורם, פתרון משוואות בעזרת טורים. בעית שטורם ליוביל למשוואות מסדר שני - קיום ערכים עצמיים ומשפט הפתוח בעזרת פונקציות עצמיות.


הערות
תרגיל 12 לרישום בלבד עבור סטודנטים
ממדעי המחשב. מוגבל ל 10- סטודנטים.
תלמידי מתמטיקה והנדסת מחשבים ירשמו
לתרגיל .11
מועדי בחינות 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
שעת בחינה יום תאריך מועד
  א 13.02.2022 א
  ה 10.03.2022 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
310 אולמן 10:30-12:30 א ד"ר פרס-הרי לידיה הרצאה 10 11
310 אולמן 10:30-11:30 ג
303 אולמן 09:30-10:30 ג גב פייגין-קצוב יוליה תרגול 11
 
310 אולמן 10:30-12:30 א ד"ר פרס-הרי לידיה הרצאה 10 12
310 אולמן 10:30-11:30 ג
          תרגול 12
 
        ד"ר פרס-הרי לידיה הרצאה 60 69
          תרגול 69


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א

נערך בתאריך 01/12/2021 בשעה 15:11:16